banner199

banner103

Isparta Müftülüğü Hizmetli, Bekçi ve Aşçı Alım İlanı

Isparta Müftülüğü Hizmetli, Bekçi ve Aşçı Alım İlanı

Münhal 07.01.2019, 14:40
Isparta Müftülüğü Hizmetli, Bekçi ve Aşçı Alım İlanı
banner200

ISPARTA İL MÜFTÜLÜĞÜNDEN DUYURU

İl Müftülüğümüzde münhal bulunan aşağıda unvanı, hizmet sınıfı, kadro derecesi, kadro adedi yazılı münhal kadrolara Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştiıme Yönetmeliği ile Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri gereğince sözlü yarışma sınavı ile naklen personel alımı yapılacaktır.

A - Sınava Katılmak İsteyen Adaylarda Aranan Genel Şartlar:

1-    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Değişik 48/A maddesinde belirtilen genel ve özel şartları taşıyor olmak.
2-    Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Sınav Yönetmeliğinde belirtilen şartlara haiz olmak.
3-    Halen Diyanet İşleri Başkanlığında görevli olmak.
4-    Asaleti tasdik edilmiş olmak.

B-    Bekçi Sınavına Katılmak İsteyen Adaylarda Aranan Özel Şartlar:
1-    En az lise ve dengi okul mezunu olmak.
2-    Diyanet İşleri Başkanlığında en az iki yıl görev yapmış olmak
3-    Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak,
4-    Görevini yapmaya mani fiziksel bir engeli bulunmamalı

C-    Hizmetli Sınavına Katılmak İsteyen Adaylarda Aranan Özel Şartlar:
1-   En az lise ve dengi okul mezunu olmak.
2-    Diyanet İşleri Başkanlığında en az iki yıl görev yapmış olmak.
3-    Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak.

D-    Aşçı Sınavına Katılmak İsteyen Adaylarda Aranan Özel Şartlar:
1-    En az lise ve dengi okul mezunu olmak.
2-    Diyanet İşleri Başkanlığında en az iki yıl görev yapmış olmak.
3-    Milli Eğitim Bakanlığından Onaylı Aşçılık Sertifikasına sahip olmak.
4-    Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak.

E-    Başvuru İşlemleri:
1-    Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar 04/01/2019 - 18/01/2019 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde matbu dilekçe ile lsparta İl Müftülüğüne şahsen veya posta yoluyla müracaat edeceklerdir.
2-    Belgeleri eksik olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
3-    Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular ile postadaki vaki gecikmeler ve 14/01/2019 tarihi saat 17.00'den sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
4-    Sınavı kazananların ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadıkları sonradan tespit edilmesi halinde sınavı ve ataması iptal edilecektir.

F-    Sınav İşlemleri:
1-    Sınav 22 Ocak 2019 Salı günü saat 09.00'da Isparta İl Müftülüğünde yapılacaktır.
2-    İlan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

G-    Başvuru İçin Gerekli Belgeler:
1-    Dilekçe,
2-    Müftülükçe Onaylı Hizmet Belgesi,
3-    Milli Eğitim Bakanlığından Onaylı Aşçılık Sertifikası,
4-    Milli Eğitim Bakanlığından Onaylı Kalorifercilik Sertifikası

Kadro Unvanı / Hizmet Sınıfı / Kadro Decesi / Kadro Adedi / Kadronun Bulunduğu Yer

Bekçi / Y.H.S / 12 / 3 / Mekke Kur'an Kursu

Aşçı / Y.H.S / 10 / 1 / Mekke Kur'an Kursu

Hizmetli / Y.H.S / 7 / 1 / Mekke Kur'an Kursu

Hizmetli / Y.H.S / 10 / 1 / Mekke Kur'an Kursu

Hizmetli (Bayan) / Y.H.S / 5 / 1 / Dere Gümü Kur'an Kursu

Kaynak: Diyanet Haber
Yorumlar (0)