banner250

banner246

Hakkari Müftülüğü Geçici Öğretici Alım İlanı

Hakkari Müftülüğü Geçici Öğretici Alım İlanı

Münhal 05.09.2018, 11:29
Hakkari Müftülüğü Geçici Öğretici Alım İlanı
© Diyanet Haber

İHTİYAÇ ODAKLI KUR'AN KURSLARI GEÇİCİ ÖĞRETİCİ ALIM İLANI
İlimiz Merkez ve bağlı ilçe müftülüklerinde 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılı İhtiyaç Odaklı Kur’an kursları için geçici öğreticiye ihtiyaç duyulan Cami ve Kur’an kurslarında ek ders ücreti karşılığı görevlendirilmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliğinin 7. maddesi, Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinin 9. Maddesi, Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar, Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesinin 10. Maddesi ile Diyanet İşleri Başkanlığının 03/11/2014 tarih ve 6066 sayılı ve 09/09/2016 tarih ve E.44009 sayılı yazıları gereğince halen faal olarak görev yapanlar dâhil olmak üzere geçici Kur’an Kursu Öğreticiliği için mülakat yapılacaktır.

I-SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

1.    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’ inci Maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2.    Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5’inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
3.    İmam-Hatip Lisesi, İlahiyat Ön lisans veya İlahiyat Fakültesi düzeyinde dini öğrenim mezunu olmak.
4.    Kur’an kursu öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,
5.    2016 yılı KPSS (DHBT) puanı 60 veya üzeri olmak,
6.    2016 yılı KPSS (DHBT) den 60 ve üzeri yeterli sayıda başvuru olmadığı takdirde, 2016 KPSS (DHBT) den 60’altı olanlarda değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
7.    4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursları için; 3’üncü maddede belirtilen dini öğrenim düzeylerinden birine sahip olmakla birlikte çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili resmi diploma veya 19.01.2017 tarihinden önce herhangi bir kuruluştan Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanıyla ilgili 296 saat ve üzeri belge veya sertifikaya sahip olmak veya 19.01.2017 tarihinden sonra herhangi bir kuruluştan çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili 380 saat ve üzeri belge veya sertifikaya sahip olmak.
8.    Kur’an Kurslarında daha önce yapılan mülakatlara katılıp başarılı olanların tekrar görev alabilmeleri için yapılacak olan bu mülakata mutlaka katılmaları gerekmektedir.

II- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.    Dilekçe
2.    T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi
3.    Adli Sicil Kaydı (Resmi Kurum için)
4.    2016 KPSS (DHBT) sonuç belgesindeki öğrenim durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylanmış sureti
5.    2016 KPSS (DHBT) sonuç belgesi  (bilgisayar çıktısı)
6.    Varsa Başkanlıkça verilmiş olan hafızlık belgesinin aslı veya kurumca onaylanmış sureti
7.    4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursları için; 3’üncü maddede belirtilen dini öğrenim düzeylerinden birine sahip olmakla birlikte çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili resmi diploma veya 19.01.2017 tarihinden önce herhangi bir kuruluştan çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili 296 saat ve üzeri belge veya sertifikaya sahip olmak veya 19.01.2017 tarihinden sonra herhangi bir kuruluştan çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili 380 saat ve üzeri belge veya sertifikaya sahip olmak.

III- SINAV BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
1.    Başvuru yapmak isteyen adaylar 03/09/2018 tarihinden 17/09/2018 tarihine kadar mesai saatleri içerisinde istenen belgelerle birlikte görev almak istediği İl veya İlçe Müftülüğe müracaat edeceklerdir.

2.    Başvurular, İlçe Müftülüklerine şahsen yapılacak olup, bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan veya posta yolu ile yapılan başvurular ile duyuruda belirtilen tarihlerden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

IV- DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

Her aday başvuruda bulunduğu ilçe için mülakata katılacak olup; başarı sıralaması mülakat sonucuna ve müracaat edilen ilçeye göre belirlenecektir. Sonuçlar (www.hakkari.diyanet.gov.tr) sayfasında duyurular bölümünde ilan edilecek olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

V- GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ

1.    Görevlendirmeler, mülakatta başarılı olan kişiler hakkında yapılacak Güvenlik ve Arşiv Araştırması sonucunda herhangi bir olumsuzluğun olmaması durumunda öncelikle en yüksek puan alandan başlamak suretiyle yapılacaktır. Mülakat sınav puanlarının eşit olması halinde sırasıyla KPSS (DHBT) puanı yüksek olana, hafız olana, öğrenim düzeyi yüksek olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.
2.    2018-2019 eğitim ve öğretim yılı İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları öğrenci kayıtları sonucu netlik kazanacağından, ilimiz merkez ve ilçe müftülükleri öğrenci kayıtları sonucu oluşacak ihtiyaca göre Geçici Öğretici görevlendirmesi yapılacaktır. Görevlendirmeler adayların başvuruda bulunduğu İl veya İlçe Müftülükleri tarafından yapılacaktır.
3.    Sınav işlemleri sürecinde adayın beyanı esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görevlendirme yapılması halinde de görevle ilişiği kesilecektir.
4.    Bu duyurudaki şartlar, bu sınav ve bu sınava bağlı yerleştirmeler ile ilgilidir.
5.    Sınav aşağıdaki tabloda belirtilen yer ve tarihlerde yapılacaktır. Sınavı kazanan adayların listesi ve puan sıralaması sınav bitim tarihinden sonra İlimiz Müftülüğü (www.hakkari.diyanet.gov.tr) internet adresinin “duyurular” bölümünde ilan edilecektir.

MÜLAKAT SINAVININ YAPILACAĞI YER VE TARİH

Kaynak: Diyanet Haber
banner242
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Sitemizde en çok hangi haberler ilginizi çekiyor?