banner250

banner246

Adana Müftülüğü Aşçı ve Hizmetli Alacak

Adana Müftülüğü Saimbeyli ve Ceyhan İlçe Müftülükleri için münhal ilanına çıktı

Münhal 23.07.2018, 14:42
Adana Müftülüğü Aşçı ve Hizmetli Alacak
© Diyanet Haber

Adana Müftülüğü Saimbeyli ve Ceyhan İlçe Müftülükleri için münhal ilanına çıktı

İLAN
Aşağıda birimi, unvanı, sınıfı, derecesi ve sayısı yazılı kadrolara Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıyanlardan sözlü ve/veya uygulamalı yarışma sınavı yapılacaktır.

 

MÜNHAL KADROLAR

Adana Müftülüğü Saimbeyli ve Ceyhan İlçe Müftülükleri için münhal ilanına çıktı

SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48/A maddesinde belirtilen genel ve
özel şartları taşıyor olmak,
2.    Sınav Başvurusunun son günü itibariyle;
a)    En az Lise veya dengi okul mezunu olmak,
b)    Asaleti tasdik edilmiş olmak kaydıyla halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 A statüsünde kadrolu personel olarak Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında en az 2 yıldır çalışıyor olmak,
c)    İl içi ve İl dışı müracaat edeceklerin Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde belirtilen hizmet süresini tamamlamış olmak
3.    Aşçılık kadrosuna Müracaat edenler için Milli Eğitim Bakanlığından onaylı aşçılık sertifikası sahibi olmak,
4.    Atanacağı kadroyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği İle Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıyor olmak.

BAŞVURU, SINAV, YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ VE DİĞER HUSUSLAR

1.    Başvuru İşlemleri
a)    Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar 20.07.2018 - 03.08.2018 tarihleri arasında sınav için EK-1 Başvuru Formunu doldurarak istenilen belgeler ile birlikte İl Müftülüğüne müracaat edeceklerdir.
b)    Başvuru formundaki bilgiler ile başvuru için gerekli olan belgelerdeki bilgilerin doğruluğu tespit edildikten sonra adayların başvuruları kabul edilecektir. Belgeleri eksik olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
c)    Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
d)    Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular ile postadaki vaki gecikmeler ve 03.08.2018 tarihinden sonra yapılan başvuııılar kabul edilmeyecektir.
 

2.    Sınav İşlemleri
a)    Sınav 06.08.2018 tarihinde saat 09.00’dan itibaren Adana İl Müftülüğünde yapılacaktır.
b)    Adaylar sınava gelirken T C. Kimlik NoTu kimlik belgelerinden birini (nüfiıs
cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi) yanlarında bulunduracaklardır.
c)    Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan
adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Söz konusu adaylara her ne sebeple
olursa olsun ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.
d)    Yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı yarışma sınavında başarılı olmak.
e)    Sınav sonuçları, Müftülüğümüz internet sitesinden ilan edilecektir.

3.    Yerleştirme İşlemleri
a)    Yerleştirme işlemi sınavda başarılı olan adayların başarı sıralamasına göre
yapılacaktır.
b)    Başarı sıralamasında en yüksek puandan başlanmak üzere sınav puanı dikkate alınır.
Puanların eşit olması halinde, hizmet süresi fazla olana bu sürenin de aynı olması
halinde doğum tarihi önce olana atamalarda öncelik verilecektir.

4.    Diğer Hususlar
a)    Sınav işlemleri sürecinde adayın beyanı esas alınacaktır. Sınav ve yerleştirme
sürecinin her aşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep
edilebilecektir.
b)    Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge
verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz
sayılacağı gibi yerleştirilmeleri yapılsa dahi nakil işlemleri iptal edilecektir.
c)    Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı yerleştirmeler ile ilgilidir.
(Bundan sonraki sınav ve yerleştirmeler için müktesep teşkil etmez.)
d)    Sınav ve sonuçları ile ilgili Müftülüğümüz internet sitesinde yapılan tüm duyurular
tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır,
e)    Sınavla ilgili diğer hususlar İl Müftülüğü Sınav Kurulunca değerlendirilecektir.

IV.    BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER
1.    Başvuru Dilekçesi
2.    İl dışından müracaat edenlerin onaylı hizmet cetveli
3.    Müracaat ettiği kadronun gerektirdiği belge veya sertifika

V.    İLETİŞİM
Döşeme Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı
No: 112 - 01010 Seyhan/ADANA
İnternet Adresi:    http://adana.diyariet.gov.tr
e-posta    :    adana@diyanet.gov.tr
Telefon    :    (0322) 352 64 75
Faks    :    (0322) 351 29 09

Kaynak: Diyanet Haber
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Sitemizde en çok hangi haberler ilginizi çekiyor?