banner250

banner246

Gayrimeşru yolla kazanılan parayla kurban kesilebilir mi?

Gayrimeşru yolla kazanılan parayla kurban kesilebilir mi?

Kurban 30.08.2019, 18:09
Gayrimeşru yolla kazanılan parayla kurban kesilebilir mi?
© Diyanet Haber

İslam dini kişilerin meşru işlerle uğraşmalarını ve geçimlerini helal yollardan elde etmelerini ister. Buna rağmen bir kişi malını haram yoldan kazanmışsa, hayatta iken kendisi, ölmüşse varisleri bu malın sahibini aramalı; sahibini bulduklarında bu malı kendisine vermelidirler. Şayet bu malın sahibini bulamazlarsa sevap beklemeksizin yoksullara veya hayır işlerine harcamalıdırlar (Serahsî, el-Mebsût, XII, 172; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 229; el-Fetâva’l-Hindiyye, III, 210).

Gayrimeşru yolla elde edilen para o kişinin malı değildir. Dolayısıyla böyle bir para ile kurban kesmek uygun değildir. Zira malî ibadetler helal parayla yapılmalıdır.

Kaynak: Diyanet Haber
banner249
Yorumlar (0)