banner250

banner255

Bir kişinin, marketin veya işletmenin henüz mülkiyetinde olmayan bir hayvanı/hissesini kurban olarak satması caiz midir?

Bir kişinin, marketin veya işletmenin henüz mülkiyetinde olmayan bir hayvanı/hissesini kurban olarak satması caiz midir?

Kurban 02.08.2019, 18:35
Bir kişinin, marketin veya işletmenin henüz mülkiyetinde olmayan bir hayvanı/hissesini kurban olarak satması caiz midir?
© Diyanet Haber

Mevcut olmayan ancak vasıfları belirlenmiş bir malın peşin parayla satılmasına selem akdi denir. Mal sahibi, ortada olmayan belirli vasıflardaki bir hayvanı taahhüt edip satıyorsa bu durum selem akdine gireceğinden mezhepler arasında ihtilaf söz konusudur.

Hanefî mezhebine göre selem akdi ölçü veya tartı ile alınıp satılan mislî mallarda yapılabilir. Hayvanlar ise kıyemî mallardan sayıldıkları için sonradan teslimi şartıyla (selem yoluyla) satılmaları caiz değildir. Buna bağlı olarak Hanefilere göre hissesi satılan hayvanın mevcut olması gerekir. Zira mevcut olmayan hayvanın satışı caiz değildir (Kâsânî, Bedâi‘, V, 209). Bununla birlikte sonraki Hanefiler hayvanlarda da selemin geçerli olacağını kabul etmişlerdir.

Şâfiî mezhebine göre ise hayvanın cinsi, sıfatları ve yaşı belirlendiğinde belirsizlik büyük ölçüde giderilmiş olacağından selem yoluyla hayvanların alım satımı caiz olur (Remlî, Nihâyetü’l-muhtâc, IV, 203, 206).

Bu görüşe göre, yukarıda zikredilen şartların sağlanması hâlinde market türü kuruluşların henüz mülkiyetinde olmayan hayvanların hisselerini satması caiz olur.

Ayrıca bu tür kuruluşların; mülkiyetlerinde olan küçükbaş hayvanları veya büyükbaş hayvanların hisselerini ve bu hisselerin sahiplerini belirlemek şartıyla, kurban hissesi olarak satmalarında bir sakınca yoktur.

Kaynak: Diyanet Haber
Yorumlar (1)
Mehmet efe 2 yıl önce
Mesela diyelim bir hayvan alındı 15000 tltye kurban 7 hisse en fazla. 1 hayvan .kişi 1000 tl ye hisseye girdi bu hayvan .kaç hisseye bölünerek dagitilacak.