banner250

banner246

09.09.2019, 17:32

Eğtim ve Farkındalık İlişkisi

İnsana yapılacak en önemli katkı kaliteli eğitim yatırımıdır. Eğitim insanı hayata hazırlarken bir yandan da insanın yaşamla bağ kurmasında, meslek seçiminde, hayatını hangi uğraşlar ile devam ettireceğine karar vermesinde en etkin faktördür. İnsanın fıtratında var olan öğrenmek, araştırmak, tecrübe edinmek, akıl yürütmek insanın vazgeçilemez temel özelliklerindendir. Dolayısıyla eğitim yaşam boyu sürdürülmesi gereken bir süreçtir. Eğer insan eğitimi hayat boyu hale getirmeyip çocukluğuna ve gençliğine hasrederse zihin bundan olumsuz etkilenir, rahatsız olur, huzursuz hale gelerek var olan problemlere odaklanır, problemlerle sürekli meşgul oldukça onları olduğundan daha büyük ve çözümsüz hale getirip insanı mutsuz eder. Özellikle de dünyada çok hızlı değişim ve gelişmelerin olduğu günümüzde beyne sürekli yeni bilgiler ve beceriler kazandırmak sürekli ve kalıcı huzur ve mutluluk açısından çok daha fazla önemli hale gelmiştir.

Bu sebeplerle eğitim, birçok canlı türünün yaşadığı dünyamızda en değerli varlık olan insan için olmazsa olmaz bir faaliyettir. İnsan dışındaki canlılar doğuştan itibaren kendilerine gerekli olan birçok becerileri otomatik olarak beyinlerinde hazır bulurlar. Örneğin: ördek yavrusu yumurtadan çıkar çıkmaz suya girerek yüzmeye başlar, inek yavrusu ise doğar doğmaz ayağa kalkabilir. Yüzyıl önceki kedi, kuş, inek v.b. canlılar ile şimdiki kedi, kuş ve inek arasında yaşamı ve davranışları arasında pek fark yoktur. Yüzyıl sonra da olmayacaktır. İnsan ise gelişen ve yaygınlaşan eğitim imkânlarının desteğiyle çok hızlı bir değişim ve gelişim süreci içerisinde hayatını sürdürmektedir. Yüzyıl önceki dedelerimizin yaşadığı dönemdeki insan ile günümüz insanı arasında yaşam şartları ve imkânlar açısından çok büyük farklılıklar olduğu gibi yüzyıl sonrasında belki torunlarımızın yaşayacağı dönemde insanlar için nasıl bir hayat şartlarının olacağı, teknolojik gelişmelerin ne seviyelere gelerek insanların hayatını nasıl etkileyeceği çağımız uzmanları tarafından dahi öngörülememektedir.

İnsanın hayattaki sorumluluklarını yerine getirmesi, imkânlarını doğru ve verimli kullanabilmesi sahip olduğu eğitimle doğru orantılıdır. Eğitim seviyesi yükseldikçe insandaki öz güven gelişir, hayalleri-hedeflerine nasıl ulaşacağının planlarını daha kolay-verimli oluşturmaya başlar, karşılaştığı sorunlara nasıl yaklaşacağı ve nasıl çözümler üreteceğini daha kolay anlayarak yapmış olduğu planları daha uygulayabilir hale gelir.

Toplum, eğitim ve becerileri yüksek bireylerden oluştukça toplum içerisinde sistem oluşur, yaşam kalitesi yükselir ve toplumsal barış daha kolay sağlanır hale gelir.

Eğitimin sağladığı en önemli kazanımlardan biri, insanın aklını-iradesini doğru kullanabilme becerisidir. Doğru eğitim metotlarıyla maddi-manevi gelişen, insani değerleri güçlü olan kişiler başına gelen olaylar karşısında akılları, inançları, vicdanları ile hareket ederler. Saygı, sevgi, dürüstlük, yardımseverlik gibi iç duyguları güçlenerek kendilerine, çevrelerine, toplumlarına daha faydalı insanlar haline gelirler. Tersi durumda ise insan, küçük olaylarda bile insanlığına yakışmayacak söz ve davranışların içerisine girerek başta kendisine olmak üzere herkese zarar verir hale gelir.

Eğitimin insana kazandırdığı en önemli güzelliklerden biri de eğitimli insan hayata çok daha anlamlı bakar. Eğitim aldığı alan başta olmak üzere birçok alanda farkındalık sahibi olur. Farkındalık: Kişinin kendisini sürekli geliştirmesi; yeteneklerinin, potansiyelinin farkına varması ve aktif hale getirmek için çalışmasıdır. Potansiyelini aktif hale getirdikçe insan, başarıya ulaşması kolaylaşacak, kapasitesini kullanma becerilerini geliştirdikçe problem ve sorunlar karşısında takılmadan ve kolay çözüm üreterek yüksek başarıya ulaşacak demektir.

Yaşadığımız zamanda farkındalık düzeyimiz ne kadar yüksek olursa ihtiyaçlarımızı fark etmek ve sonrasında ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarımızı karşılamak için çözümlere ulaşmak o kadar kolay hale gelecektir.

Yüce Allah herkese başarılı olma kapasitesini ihsan etmiştir ancak farkındalığı yüksek olan, başarılı olabilmek için yapması gerekenleri fark edebilen, nasıl yapması gerektiğinin farkında olan kısaca farkındalığını yükseltebilen kişi başarılı olmaya yani kendisine ve insanlığa faydalı olmaya yakın olacaktır.

Farkındalığı artırabilmenin önemli yollarından biri algıda seçiciliği artırmaktır. Örneğin bir binaya herkes bakar ancak herkes farkındalık algısına göre farklı farklı değerlendirmeler yapar. Mimar şekline bakarken, pencere işi yapan pencerelerine, sıvacı sıvasına, boyacı boyasına, perdeci perdelerine bakar, her meslek erbabı kendi mesleği açısından değerlendirme de bulunur.

Her insan ilgi, bilgi, ihtiyaçlarına göre farkındalığını geliştirdikçe, birçok alanda yeterlilik seviyesini artırdıkça başarılı olması kolaylaşacaktır. Eğitim hayatında verilen her bir farklı dersin amacı kişiye o alandaki her şeyi öğretmek değil, kişide o alanda bir farkındalığın oluşmasını sağlamaya yöneliktir.

Bir alanda uzman olmuş insanlar incelendiğinde, farkındalığının başarısında çok önemli bir etken olduğuna şahit olunacaktır. Kendisine başarıyı getire farkındalığın oluşum şekline bakıldığında ise genelde başarılı olduğu alandaki dersi ilk defa veren eğitimcinin çok önemli etkisinin olduğu görülecektir. Eğitimcinin dersi verirken farkındalık ilkesini aktif hale getirdiği, başarılı kişinin ilgi, merak ve dikkatini diğer derslerden daha fazla çektiği, aynı zamanda de eğitimcinin, öğrencisi ile arasında ortak ilgi, muhabbet kurarak o alana yönlenmesinde çok büyük bir pay sahibi olduğunu herkes kabul edecektir.

Kişinin ne kadar çok alanda farkındalığı olursa hayatta başarılı olma becerisi de o kadar fazla olacaktır. Her bir farklı alanda kazanılan farkındalık; kişiye alanlar arasındaki ortak noktaları fark etmeyi kazandıracak, daha geniş fikir, yorum üretme ve doğru karar verme imkânı sağlayacaktır. Her bir alandaki kazanılan farkındalık aynı zamanda kişiyi o alanlarda hata yapmaktan koruyacak, yaşanan olaylar karşısında zarar görmesini önleyecektir.

Her insanın her alanda farkındalık kazanması çok kolay değildir. Oldukça emek ve gayret isteyen bir süreçtir. Ama herkesin “Her alandan bir şeyler, bir alanda ise her şey” i öğrenmesi de çok ta zor olmasa gerektir.

Dolayısıyla insanın eğitim seviyesi yükseldikçe, bilgi çeşitliliği arttıkça farkındalığı artacak, farkındalık becerisi geliştikçe yaşamında başarılı olması kolaylaşacak ve kendisine, ailesine ve çevresine daha yararlı bir insan haline gelecektir.

Yeni eğitim sezonumuzun herkes için hayırlı olmasını diliyorum.

Kalınız Sağlıcakla …

Yorumlar (4)
Ercüment Bey 2 yıl önce
Kulluk farkındalıktır. Farkındalığının farkına varmasıdır.
Ömer Aydın 2 yıl önce
İyi bir kul olabilmemiz dileğiyle Selamlar
Elif yılmaz kara 2 yıl önce
Farkındalık: Kişinin kendisini sürekli geliştirmesi; yeteneklerinin, potansiyelinin farkına varması ve aktif hale getirmek için çalışmasıdır. Potansiyelini aktif hale getirdikçe insan, başarıya ulaşması kolaylaşacak, kapasitesini kullanma becerilerini geliştirdikçe problem ve sorunlar karşısında takılmadan ve kolay çözüm üreterek yüksek başarıya ulaşacak demektir.

Hepsi de birbirinden kıymetli ve anlamlı kelimelerden oluşmuş harika bir yazi. Tesekkur ederiz sayın hocam.
Ömer Aydın 2 yıl önce
Sağolasınız. Başarılar dilerim.