banner250

banner246

Açıköğretim Fakültesinden Diyanet Personeline Teklif

İkinci üniversite okumak isteyenler için 55 program açıldı. Bölümlere kayıtlar başladı.

Eğitim 11.09.2018, 15:25
Açıköğretim Fakültesinden Diyanet Personeline Teklif

Eskişehir Anadolu Üniversitesi yetkilileri ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında gerçekleşen görüşmeler neticesinde Diyanet personelinin ikinci bir üniversite okumasına imkân tanıyan programlar tanıtıldı.

Üniversite yönetimi tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı’na yapılan sunum neticesinde 55 programda Diyanet personeline sınavsız ikinci üniversite okuyabilme teklifi yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Tüm Personel İçin Hazırladığı Bilgi Notu:

Değerli Diyanet İşleri Başkanlığı Personelimiz!

Konu: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminin 55 Programında Sınavsız İkinci Üniversite Fırsatı

İçerik: Herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans veya önlisans programından mezun olan veya okuyanlar Açıköğretim Sisteminde yer alan 55 farklı ön lisans ve lisans programlarından birine sınava girmeden doğrudan Anadolu Üniversitesine https://aof.anadolu.edu.tr/kayit/ adresinden başvurmak suretiyle kayıt yaptırabilirler.

İkinci Üniversite ile ilgili detaylara http://ikinciuniversite.anadolu.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Kayıtlar 21 Eylül 2018 tarihinde sona erecektir.

Diyanet Haber Mobil Uygulama Yayında

Gelişmeleri Bildirim Almak İçin Yükleyiniz

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İOS
https://itunes.apple.com/tr/app/diyanet-haber/id1418526206?l=tr&mt=8

PlayStore
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.diyanethaber.com

Başvuru Koşulları:

Yükseköğretim kurumlarında örgün, uzaktan eğitim ve açıköğretim sistemi programlarında aynı anda farklı düzeylerde (lisans, ön lisans ve lisansüstü) eğitime devam edilebilmekte ancak aynı anda iki örgün ön lisans veya iki örgün lisans programında eğitime devam edilememektedir. Ancak;

1. Örgün/uzaktan eğitim yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrenciler ile bu programların mezunlarından, 

a) Meslek yüksekokullarında okuyan/mezun olanlar ile örgün lisans programlarından ön lisans diploması alarak ayrılmış olanlar,
b) Lisans programlarında okuyan/mezun olanlar,
c) Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerden mezun olanlar (halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar) ve diğer yükseköğretim kurumlarının açıköğretim programlarında okuyan/mezun olanlar; herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin ön lisans /lisans programlarından birine, herhangi bir yükseköğretim kurumunun ön lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim Fakültesinin ön lisans programlarından birine okumakta veya mezun oldukları alanlarda olmamak kaydıyla sınava girmeden ve örgün/uzaktan öğretimdeki kayıtlarını sildirmeden doğrudan Anadolu Üniversitesine başvurmak suretiyle,

2. Yukarıdaki koşullarda açıköğretim programlarına kaydolan örgün öğretim öğrencileri veya mezunları, örgün öğretimden açık öğretime ders transferi veya kredi saydırma işlemi yaptıramaz.

3. Örgün öğretimin herhangi bir programına yerleştirilmiş olan adaylar, yukarıdaki koşullara uymak suretiyle aynı öğretim yılında kendi alanları dışındaki bir açık öğretim programına kayıt yaptırabilirler.

4. ÖSYM'nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan KKTC'deki üniversitelerde okuyan öğrenciler de yukarıdaki olanaklardan aynen yararlanırlar.

5. Bir yükseköğretim programından mezun olamadan yükseköğretim programından ilişiği kesilen, herhangi bir örgün yükseköğretim programında kaydı bulunmayan veya açık öğretim programlarında okumakta olanlar yukarıdaki olanaklardan yararlanamazlar.

6. Açıköğretim programlarının herhangi birinde öğrenci iken okumakta olduğu alan dışındaki örgün öğretim programlarından birine yerleştirilen adayların açık öğretimdeki kayıtları silinmez.

7. Bir örgün yükseköğretim programında okuyanlar veya bu programlardan mezun olanlardan, açıköğretimin bir programına kayıt yaptıranlar, askerlik işlemleri hariç açıköğretimdeki tüm öğrencilik hizmetlerinden yararlanırlar.

8. Açıköğretim programlarına kayıt yaptırdıktan sonra örgün öğretimden kaydını sildiren öğrenciler, bu durumlarını belgelendirmek koşuluyla askerlik işlemleri dâhil tüm öğrencilik hizmetlerinden yararlanırlar.

9. Uyruğundan biri T.C. olup yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan denklik belgesi alanlar başvurabilirler.

İşte Başvuru Yapılabilecek Bölümler

Açıköğretim Fakültesi (Ön lisans)
Acil Durum ve Afet Yönetimi **
Adalet
Aşçılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı *
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Dış Ticaret
Emlak ve Emlak Yönetimi
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon **
Ev İdaresi
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İlahiyat
İlahiyat (Arapça *****)
İnsan Kaynakları Yönetimi
İşletme Yönetimi
Kültürel Miras ve Turizm
Laborant ve Veteriner Sağlık **
Lojistik
Marka İletişimi
Medya ve İletişim
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Özel Güvenlik ve Koruma ****
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sosyal Hizmetler
Spor Yönetimi
Tarım
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik *
Turizm ve Otel İşletmeciliği **
Turizm ve Seyahat Hizmetleri **
Web Tasarımı ve Kodlama
Yaşlı Bakımı
Yerel Yönetimler

Açıköğretim Fakültesi (Lisans)
Felsefe
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Sağlık Yönetimi
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Yönetim Bilişim Sistemleri

İktisat Fakültesi (Lisans)
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
İktisat
Kamu Yönetimi
Maliye
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) ******

İşletme Fakültesi (Lisans)
Havacılık Yönetimi ****
İşletme
İşletme (İngilizce) ******
Konaklama İşletmeciliği ***
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
*  Bu programlarda uygulama dersi (Klavye Öğretimi) bulunmaktadır.
**  Bu programlarda zorunlu staj uygulaması bulunmaktadır.
***  Bu programda isteğe bağlı staj uygulaması bulunmaktadır.
****  Özel koşullu olan programlar.
*****  Programın öğretim dili Arapçadır.
******  Programın öğretim dili İngilizcedir.
**** Açıköğretim Fakültesi Özel Güvenlik ve Koruma Ön lisans Programına kayıt yaptıracak adayların ayrıca tam teşekküllü resmî bir hastaneden, bu mesleği yapmayı engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını, erkek adayların 1.70 m’den, kız adayların 1.63 m’den kısa olmadığını belgeleyen sağlık kurulu raporu ile sabıka kayıtlarının olmadığını gösteren belgelerini diğer kayıt belgeleri ile birlikte AÖF bürosuna vermeleri gerekmektedir.
**** İşletme Fakültesi Havacılık Yönetimi Lisans Programına kayıt yaptıracak adayların ayrıca havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmadığını gösteren belge ile bu mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu (işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı eksikliği vs.) bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınan sağlık kurulu raporunu diğer kayıt belgeleri ile birlikte AÖF bürosuna vermeleri gerekmektedir.
Açıköğretim Fakültesi İlahiyat (Arapça) Ön lisans, İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Lisans  İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) Lisans Programlarında zorunlu hazırlık sınıfı bulunmamaktadır. Bu programa başvurabilmek yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşullara ek olarak; yabancı dil yeterliliği için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) veya Senato tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan Senatoca belirlenen puanı aldığını belgeleyen öğrenciler birinci yarıyıla başlayabilir. Yabancı dil yeterliliğine sağlayamayan öğrenciler kendi imkânları ile yabancı dillerini yeterli hale getirmekle yükümlüdür.
İki yıl sonunda yabancı dil yeterliliklerini yeterli hale getirdiklerini belgelemeyen öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Yabancı dil koşulunu sağlayamayan öğrenciler Anadolu Üniversitesi bünyesindeki öğretim dili Türkçe olan; ön lisans İlahiyat (Arapça) (Açıköğretim) programında başarısız olan ön lisans İlahiyat (Açıköğretim) programına, İşletme (İngilizce) (Açıköğretim) programında başarısız olan İşletme (Açıköğretim) programına, Uluslararas İlişkiler (İngilizce) (Açıköğretim) programında başarısız olan Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) programına kayıt yaptırabilirler. 

Açıköğretim Fakültesi İlahiyat (Arapça) Ön lisans, İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Lisans ve İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) Lisans Programlarına İkinci Üniversite Kayıt İçin Özel Koşullar 

1. Bu programlarda zorunlu hazırlık sınıfı bulunmamaktadır. 

2. Bu programların eğitim dili Arapça ve İngilizcedir. 

3. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavlarından en az 60 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından veya Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan YÖKDİL sınavından bu puanın eşdeğeri bir puan alınmış olması gerekir. Bu sınavların sonuç belgelerinde sınavın geçerlilik süresi belirtilmedikçe, bu süre 5 yıldır. 

4. İkinci üniversite kapsamında dil yeterliliğini belgeleyenler bu programa kayıt yaptırabilir. 

5. Öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin resmî dil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretiminin en az son 3 yılını başarıyla tamamladığını belgeleyenler yabancı dil yeterliğini sağlamış sayılır. 
6. Yabancı dil hazırlık eğitimi veren ve ÖSYS kılavuzunda yer alan herhangi bir yükseköğretim kurumunun hazırlık eğitim öğretimini son 5 yıl içinde başarıyla tamamladığını belgeleyenler yabancı dil yeterliğini sağlamış sayılır. 


 

Kaynak: Diyanet Haber
banner242
Yorumlar (22)
Erhan 3 yıl önce
Arkadaşlar bugun (16.09.2018) Eskişehir Anadolu üniversitesi öğrenci işleri bölümünden Seda hanım la telefon la görüştüm önlisans yine önlisansa lisans mezunu onlarda lisans veya lisansa
Yılmaz 3 yıl önce
Diyanet personeline özel teklif nedir? Şartları taşıyan herkes için geçerli bir durum.Lütfen doğru haber yapılsın
Emine şener 3 yıl önce
Sosyal hizmetler
Zaten her alanda yaptigimiz is
Ali 3 yıl önce
İlahiyat lisans mezunuyum . Felsefe okumak istiyorum. Yapmam gerekenler neler? Nasıl bir yol izlemem gerekiyor?
Ali Döngel 3 yıl önce
Lisans mezunuyum.
M emin 3 yıl önce
Admin diyanete özel bir durum deil lütfen algı yapmayınız yakışmıyor yalın olduğu gibi haberi sununuz lütfen buna ihtiyacınız yok
Fatih 3 yıl önce
haberi okuduğumuzda aöf yetkilileri bizzat diyanete gelip bilgilendirme yapmış, yani persone bilgi verilmesini istemiş. bence gerçekten özel bir durum. hususi gelmişler diyanet personeli bu bölümlere katılsın demişler işte özel olan bu bence. ben öyle anlıyorum
Selim 3 yıl önce
Bu programların hangisi diyanet personelinin faydasına olur. İlahiyat önlisans mezunu bir din görevlisi için ne tavsiye edilir bilen varsa söylesin
Adem 3 yıl önce
Kesinlikle sosyoloji bölümü her arkadasa faydalı olacaktır
omer ali ozyer 3 yıl önce
sosyoloji mantikli geliyor
Süleyman özçelik 3 yıl önce
Bu teklif lisans tamamlama teklifi mi ben önlisans mezunuyum bilgi verirseniz sevinirim arakadaşlar
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Günün Anketi Tümü
Sitemizde en çok hangi haberler ilginizi çekiyor?