banner250

banner203

Diyanet İşleri Başkanlığından kongre duyurusu

Diyanet İşleri Başkanlığı, 7. Dini Yayınlar Kongresi düzenleyecek 

Diyanet Duyurular 26.12.2018, 11:04
Diyanet İşleri Başkanlığından kongre duyurusu
© Diyanet Haber

"Gençliğe Yönelik Yayıncılık" başlıklı kongre için başkanlık tarafından katılım şartları yayınlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan duyuru:

VII. DİNİ YAYINLAR KONGRESİ
“GENÇLİĞE YÖNELİK YAYINCILIK” 

Kongrenin Amacı ve Kapsamı
 
Başkanlığımız, yayıncılık alanındaki gelişmeleri takip etmek, yayın hizmetleri için kısa, orta ve uzun vadede hedef ve projeler oluşturmak, konunun uzmanlarından istifade etmek, kendi bilgi ve tecrübelerini özel sektör ile paylaşarak dini yayıncılık alanındaki gelişmelere katkı sağlamak amacıyla yayın kongreleri düzenlemektedir. 2003 yılından bu yana altı adet dini yayınlar kongresi düzenlenmiştir.  Yedincisinin ise “Gençliğe Yönelik Yayıncılık” başlığıyla 19-21 Nisan 2019 tarihlerinde gerçekleştirilmesi düşünülmektedir. Kongrede, “Gençlik Yayıncılığının Tarihsel Gelişimi”, “Gençlere Yönelik Dini Yayıncılık/Gençlik ve Dini Yayıncılık”, “Gençlik-Yayın-Sorunlar”, Gençliğe Yönelik Yayıncılıkta Gelecek Perspektifi” ana başlıkları çeşitli yönleriyle ele alınıp müzakere edilecektir.

Gençlik, toplumun geleceği ve güvencesidir. Sağlıklı toplumların inşası gençlerin iyi yetiştirilmeleri ile mümkün olacaktır. Başkanlığımız, gençlerimize inanç ve değerlerimizi doğru ve etkili bir şekilde aktarabilmek için bu alandaki yayın faaliyetlerini önemsemektedir. Özellikle gençleri hedefleyen dini yayıncılık, dil ve muhteva bakımından ayrı bir özen ve dikkat gerektirmektedir. Düzenlenecek olan bu kongreyle, Başkanlığımız bu alanda var olan yayıncılık faaliyetlerinin değerlendirilmesini, yayınevleri ve yazarlarla istişare ve işbirliği yapılmasını, geleceğe yönelik bir perspektif ve vizyon belirlemeyi hedeflemektedir. 

Bu bağlamda “Gençliğe Yönelik Yayıncılık” konulu kongremiz alanda yayın yapan yayıncılar, yazarlar ve ilim insanlarının katılımı ile gerçekleştirilecek olup gençlere yönelik yayınların dünü, bugünü ve geleceği konusunda ufuk açacaktır.

Katılım Şartları 
1. Tebliğler bilimsel ve özgün olmalıdır. 
2. Tebliğ özetleri konuyu ana hatlarıyla açıklamalı ve 200 ile 300 kelime arasında olmalıdır. Özetler,  katılım formu kullanılarak e-mail, faks veya posta ile gönderilebilir.
3. Tebliğ metinleri 3250 ile 6500 kelime arasında olmalıdır.
4. Oturumlarda tebliğ sunumu 15 dakika ile sınırlı tutulacaktır.
5. Tebliğ sahiplerinin yol, konaklama ve ağırlama giderleri Başkanlığımız tarafından karşılanacaktır.

Önemli Tarihler
Kongre Tarihi: 19-21 Nisan 2019                                      
Tebliğ Özetlerinin Son Gönderilme Tarihi:  4 Şubat 2019
Kabul Edilen Tebliğ Özetlerinin Bildirimi: 18 Şubat 2019                  
Tebliğ Metinlerinin Son Teslim Tarihi: 25 Mart 2019                     
Kongre Programının İlanı: 1 Nisan 2019                                      
Kongre Metinlerinin Basılması: 30 Ekim 2019

Yazışma Adresi 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü 
Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA 

Telefon: 0312 295 86 61- 62 
Faks: 0312 295 61 92
E-posta: diniyayinlarkongresi@diyanet.gov.tr
Web : //www.diyanet.gov.tr 

Kongre Onursal Başkanı
Prof. Dr. Ali ERBAŞ, Diyanet İşleri Başkanı

Düzenleme Kurulu: 
Prof. Dr. Huriye MARTI (Başkan)
Dr. Fatih KURT
Kadir DİNÇ
Bünyamin ALBAYRAK
Dr. Elif ARSLAN
Dr. Faruk GÖRGÜLÜ

KONU BAŞLIKLARI
Ele alınması düşünülen konular ve muhtemel başlıklar aşağıda verilmiştir:

Gençliğe Yönelik Yayıncılık

1. Gençlik Yayıncılığının Tarihsel Gelişimi 
- Türkiye’de gençlik yayıncılığının dünü ve bugünü
- Batıda gençlik yayınları
- İslam dünyasında gençlik yayınları
- Gençlik edebiyatında öncü yazarlar ve eserler

2. Gençlere Yönelik Dini Yayıncılık/Gençlik ve Dini Yayıncılık 
- İslam kültür ve medeniyetinde genç imajı
- Gençliğe yönelik dini yayıncılığın imkân ve sınırları
- Dini eğitim kurumlarının (İmam Hatip Liseleri ve İlahiyat Fakültelerinin) gençlik yayıncılığı üzerindeki etkisi
- Türkiye’de dini yayıncılığın dünü ve bugünü

3. Gençlik-Yayın-Sorunlar
- Popüler yayıncılık ve gençlik
- Dil, üslup, terminoloji ve tercüme sorunları
- Medya ve gençlik 
- Din karşıtı akımların gençlik yayınlarındaki izdüşümleri

4. Gençliğe Yönelik Yayıncılıkta Gelecek Perspektifi
- Gençlik yayınlarının geleceği/tespitler
- Gençlere yönelik dini yayınların geleceği
- DİB’in gençlik hizmetleri ve yayıncılığın gelecek vizyonu
- Gençliğe yönelik süreli yayıncılık, imkânlar, sorunlar
- Görsel ve dijital medyanın gençlik yayıncılığında kullanılması

Kaynak: Diyanet Haber
banner242
Yorumlar (1)
Sözleşmeli 3 yıl önce
Sözleşmelilere ne zaman kadroya alınırlar
Günün Anketi Tümü
Sitemizde en çok hangi haberler ilginizi çekiyor?