banner268

banner250

Zikir: Kalplere hayat veren iksir

banner265

Bir Hadis: Allah’ım! Senden; Senin sevgini, Seni sevenlerin sevgisini ve Senin sevgine yaklaştıracak amelin sevgisini istiyorum. (Tirmizî, “Tefsîr”, 39)

Diyanet Takvimi 06.09.2021, 00:00
Zikir: Kalplere hayat veren iksir
© Diyanet Haber

Zikir: Kalplere Hayat Veren İksir

Zikir, Allah’ın birliğini, kudretini ve yüceliğini dile getirmek, nimetlerini tefekkür etmektir. Gündelik hayatın ruhlarımızı, kalplerimizi yorgun düşüren çekişmelerinden, meşgalelerinden uzaklaşıp Rabbimizin rızasını aramak ve “Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyana uğrayanlardan oluruz!” (A’râf, 7/23) niyazıyla Rabbimizin engin rahmetine sığınmaktır.

Zikir dil, kalp ve bedenle olur. Dil ile zikir; Allah’ı anmak, O’na yalvarıp yakarmak, hak ve hakikati söylemektir. Kalp ile zikir; Allah’ın varlığıyla ilgili her türlü şüpheden uzaklaşıp muhabbetiyle hemhâl olmaktır. Beden ile zikir ise tüm benliğimizle Allah’ın rızasını aramak, varlığımızı ve imkânlarımızı O’nun yolunda seferber etmek, emirleri doğrultusunda bir hayat sürmektir.

Allah’ı zikir, kalpleri sükûnete erdirir, bize idrak, feraset ve şuur kazandırır. Bizi gafletten ve karamsarlıktan korur. Zikir sayesinde yalnızlık duygusundan uzaklaşır, bizi her daim muhafaza eden bir Yaratıcımızın olduğu bilincine varırız.

Kaynak: Diyanet Haber
banner279
Yorumlar (1)
Bülent Yorulmaz 5 ay önce
﴾28﴿ Bunlar, iman edenler ve Allah’ı zikrederek gönülleri huzura kavuşanlardır. Bilesiniz ki gönüller ancak Allah’ı zikrederek huzura kavuşur.
Rad Suresi 13/28.