banner297

banner319

Vergi, zekât yerine geçer mi? Hastanelere alınan sağlık cihazları zekât yerine geçer mi?

banner265

Bir Hadis: İnsanın yediği en güzel şey, kendi kazancından olandır. (Ebû Dâvûd, Buyû’, 77)

Diyanet Takvimi 22.04.2022, 00:00
Vergi, zekât yerine geçer mi? Hastanelere alınan sağlık cihazları zekât yerine geçer mi?
© DİHA

Vergi, zekât yerine geçer mi?

Vergi bir vatandaşlık görevidir; zekât ise dinî bir yükümlülüktür. Ayrıca zekât ile vergi; mükellefiyet, temel gaye, oran, miktar ve harcanacağı yerler (Tevbe, 9/60) bakımından birbirinden farklıdır. Bu itibarla, devlete ödenen vergiler zekât yerine geçmez. Zekâtın ayrıca verilmesi gerekir (Karadâvî, Fıkhu’z-zekât, II, 1118 vd).

Hastanelere alınan sağlık cihazları zekât yerine geçer mi?

Zekâtın verilebileceği yerler Kur’an-ı Kerim’de ismen sayılarak belirtilmiştir. Bunlar; fakirler, yoksullar (miskinler), esaretten kurtulacaklar, borçlular, Allah yolunda cihad edenler (fî sebîlillah), yolda kalmış olanlar, zekât toplamakla görevlendirilen memurlar ve müellefe-i kulûb (kalpleri İslam’a ısındırılmak istenen kimseler)dir (Tevbe, 9/60). Bu âyette belirtilenler kurum değil, bireylerdir. Buna göre zekât bizzat bireye veya onun vekiline verilmelidir. Bu genel ilkeye göre adı ne olursa olsun kurumlara zekât verilmez. Âlimlerin çoğunluğunun görüşü bu istikamettedir (Kâsânî, Bedâî’, II, 43- 46 vd). Ancak halka hizmet veren bu gibi kurumlara gönüllü yardımlar yapılabilir.

Kaynak: Diyanet Haber
banner276
Yorumlar (0)