banner331

banner319

Türk dilinin ilk sözlüğü: Divan-ı Lügatü't Türk

Bir Ayet: Ey iman edenler! Allah’ın ve Resûlünün önüne geçmeyin. Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah işitendir, bilendir. (Hucurât, 49/1)

Diyanet Takvimi 30.01.2022, 00:00
Türk dilinin ilk sözlüğü: Divan-ı Lügatü't Türk
© DİHA

Türk Dilinin İlk Sözlüğü: Divan-ı Lügatü't Türk

Türk milletinin yüceliğini anlatmak, Türk dilinin Arapça’dan geri kalmadığını göstermek ve Araplar’a Türkçe’yi öğretmek maksadıyla Kâşgarlı Mahmud tarafından kaleme alınan Türk dilinin ilk sözlüğü olan Dîvânü lugāti’t-Türk, çeşitli Türk boylarından derlenmiş bir ağızlar sözlüğü karakterini taşımaktadır.

Eser yalnızca bir sözlük olmayıp Türkçe’nin 11. yüzyıldaki dil özelliklerini belirten, ses ve yapı bilgisine ışık tutan bir gramer kitabı; Türk tarihine, coğrafyasına, mitolojisine, folklor ve halk edebiyatına dair zengin bilgiler ihtiva eden, aynı zamanda döneminin tıbbı ve tedavi usulleri hakkında bilgi veren ansiklopedik bir eser niteliği de taşımaktadır. Dîvânü lugāti’t-Türk, Türk toplum hayatının her sahasına ait çeşitli bilgileri ihtiva etmektedir. Bu bakımdan eser içinde yer alan âdetler, akrabalık, binicilik, aygıtlar, bağcılık, beslenme, coğrafya, spor, dokuma, eğlence, millî oyunlar, şiir ve dans, gök bilimi gibi konular yönünden de incelenip değerlendirilmiştir.

Kaynak: Diyanet Haber
banner332
Yorumlar (0)