banner258

banner250

Seferi iken kılınamayan namazların kazası nasıl yapılır?

Bir Hadis: Akrabalık, Allah’ın rahmetinin eserlerindendir. Allah Teâlâ buyurur ki: “Kim bu bağı sürdürürse, ona merhamet ederim. Kim de onu koparırsa, ben de ondan ihsan ve rahmetimi keserim.” (Buhârî, Edeb, 13)

Diyanet Takvimi 11.08.2021, 00:00
Seferi iken kılınamayan namazların kazası nasıl yapılır?
© Diyanet Haber

Seferi iken kılınamayan namazların kazası nasıl yapılır?

Yolculuk halinde kazaya kalan dört rekatlı namazlar, ister yolculuk (sefer) halinde, ister yolculuk sona erdikten sonra kaza edilsin, ikişer rekat olarak kaza edilirler. Aynı şekilde yolculuk hali dışında kazaya kalan bir namaz, yolculuk sırasında kaza edilmek istendiğinde dört rekat olarak kılınır. Şafiîlere göre ise seferde kılınmamış bir namaz ikamet halinde dört rekat olarak kaza edilir.

İş gereği hafta içi başka bir şehirde çalışıp hafta sonları evine dönen kişi çalıştığı yerde seferi olur mu?

Sürekli gidip geldiği iş yeri en az 90 km uzakta olan ve iş yerinin bulunduğu yerde her defasında Hanefilere göre 15, Şafiîlere göre 4 günden az kalan kişinin, iş yerinin bulunduğu şehirde otel, misafirhane vb. bir yerde kalıyorsa orada seferi sayılır. Kendi mülkiyetinde veya kiraladığı bir meskende kalıyorsa, iş yerinin bulunduğu yerde seferi olmaz.

Kaynak: Diyanet Haber
Yorumlar (0)