banner258

banner250

Samimiyetin adı: İhsan

Bir Hadis: Mümin, cana yakındır. İnsanlarla yakınlık kurmayan ve kendisiyle yakınlık kurulamayan kimsede hayır yoktur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 15/106)

Diyanet Takvimi 07.08.2021, 00:00
Samimiyetin adı: İhsan
© Diyanet Haber

Samimiyetin Adı: İhsan

İhsan, imanımız ve ibadetlerimizin ruhudur. Kendimize karşı ihsan, izzet ve haysiyetimizin farkında olmak, elimizdeki nimetlerin değerini bilmektir. İmtihan için bahşedilen bedenimizi, sağlığımızı, şu kısacık ömrümüzü beyhude tüketmemektir.

Rabbimize karşı ihsan, “Biz, insana şah damarından daha yakınız.” (Kâf, 50/16) buyuran Mevlamızın bize bizden daha yakın olduğunu aklımızdan çıkarmamaktır. “Her nerede olursanız olun Allah sizinledir. Her ne yaparsanız Allah onu görendir.” (Hadîd, 57/4)ayetinde belirtildiği gibi Rabbimizin yapıp ettiklerimizden haberdar olduğunu bilmektir.

İhsan bilinci bize daima güç katar. Biliriz ki İbrahim (a.s.) gibi ateşe atılsak bizi o ateşten kurtaracak bir sahibimiz vardır. Yusuf (a.s.) gibi kör kuyuda mahsur kalsak bizi o kuyudan çıkaracak bir görenimiz vardır. Yunus (a.s.) gibi karanlıklara terk edilsek bizi terk etmeyen, yakarışlarımıza icabet eden bir Rabbimiz vardır. Yeter ki bizler kulluk yolunda samimiyeti ve gayreti elden bırakmayalım.

Kaynak: Diyanet Haber
banner242
Yorumlar (0)