banner297

banner319

Sadaka taşları

banner265

Bir Hadis: Helal şeyler belli, haram şeyler bellidir. Bunlar arasında, insanlardan birçoğunun helal mi, haram mı olduğunu bilmediği şüpheli konular vardır. Kim onlardan sakınırsa, dinini ve ırzını korumuş olur; kim de sakınmazsa gitgide harama dalar. (Buhârî, Îmân, 39)

Diyanet Takvimi 12.04.2022, 00:00
Sadaka taşları
© DİHA

Sadaka taşları

İslam, sosyal adaleti sağlamak amacıyla sadaka ibadetini teşvik etmiş ve ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmayı Müslümanlardan istemiştir. “Sadakaları açık olarak verirseniz bu ne güzel! Şayet onu yoksullara verirken gizlerseniz bu sizin için daha da hayırlıdır ve sizin bir kısım günahlarınızı düşürür. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.” (Bakara, 2/271) ayet-i kerimesi ise bu işin nasıl yapılacağına dair zarafeti bizlere öğretmektedir. Kur’an ve Sünnet’in teşviki ile sadaka kültürü Müslümanların ayrılmaz bir parçası olmuş ve değişik usullerle bu ibadet yerine getirilmiştir.

Selçuklu ve Osmanlı devletlerinin hakimiyet alanlarında yoksulların incinmeden ihtiyaçlarını gidermeleri amacıyla sadaka taşı kültürü yaygınlık kazanmıştır. İnsanların yoğun olarak bulundukları cami, medrese, imarethane vb. yapıların bahçelerine, çeşme yanlarına, merkezi alanlara sütun şeklinde dikilen, üst kısmında madeni para koymaya elverişli oyuk bulunan mermer vb. dayanıklı taşlardan sadaka taşları konulmuştur.

Kaynak: Diyanet Haber
banner237
Yorumlar (0)