banner324

banner319

Öldükten sonra dirilme haktır

banner265

Bir Ayet: Temizlenmek için malını hayra veren en muttekî kimse o ateşten uzak tutulacaktır. O, hiç kimseye karşılık bekleyerek iyilik yapmaz. Ancak yüce Rabbinin rızasını istediği için yapar. (Leyl, 92/17-20)

Diyanet Takvimi 03.06.2022, 00:00
Öldükten sonra dirilme haktır
© DİHA

Öldükten sonra dirilme haktır

Yeniden dirilme İslam’da iman esaslarından biridir, bunu inkâr eden dinden çıkmış olur. Kur’an’da kıyamet gününün mutlaka geleceği, kabirlerin açılacağı (İnfitâr, 82/4) yeryüzünün, içindeki ağırlıkları dışarıya atacağı (Zilzâl, 99/2) ve Allah’ın insanları tekrar dirilterek yerden ot bitirir gibi topraktan çıkaracağı (Nûh, 71/17-18) bildirilmiştir.

Kur’an’da, sûra birinci üflemenin ardından Allah’ın diledikleri müstesna bütün canlıların yok olacağı, ikinci üfleme üzerine de ba‘s hadisesinin gerçekleşeceği ve ölmüş bütün yaratıkların yeniden canlanarak (Zümer, 39/68) belli bir hedefe doğru koşuyormuş gibi (Meâric, 70/43) rablerinin huzuruna çıkacakları (Yâsîn, 36/51) anlatılmaktadır. O günde insanlar arasındaki soy yakınlığının fayda vermeyeceği, herkesin kendi derdine düşeceği ve bu yüzden kişinin kardeşinden, anne baba, eş ve çocuklarından kaçacağı (Abese, 80/34-36) kimsenin birbirine bir şey sormayacağı (Mü’minûn, 23/101) herkesin tek başına muhatap alınıp sorumlu tutulacağı, bazı yüzlerin ak, bazılarının kara olacağı (Âl-i İmrân, 3/106) şeklinde ölümden sonraki bilgiler Kur’an’da ve hadislerde ayrıntılı olarak zikredilmiştir.

Kaynak: Diyanet Haber
banner321
Yorumlar (0)