banner331

banner319

Müslümanların dönüm noktası hicret

Bir Ayet: İman edip de hicret edenler, Allah yolunda cihad edenlerle onları bağırlarına basanlar ve yardım edenler var ya işte gerçek müminler onlardır; bağışlanma onlar için, büyük lutuf onlar içindir. (Enfâl, 8/74)

Diyanet Takvimi 30.07.2022, 00:00
Müslümanların dönüm noktası hicret
© DİHA

Müslümanların dönüm noktası hicret

Sözlükte “terketmek, ilgisini kesmek” anlamına gelen hicret Hz. Peygamber’in ve Mekkeli Müslümanların Medine’ye göçünü ifade etmektedir. Medine’ye göç eden Müslümanlara Muhâcir, Resûl-i Ekrem’e ve Muhâcirlere yardım eden Medineli
Müslümanlara da Ensâr unvanı verilmiştir.

Hz. Peygamber 12 yıl boyunca tüm gayretlerine rağmen Mekke’de Müslümanları hakim duruma getirememişti. Üstelik müşrikler her türlü baskı ve şiddet uygulamak suretiyle ilk Müslümanlar için Mekke’yi yaşanmaz hale getirmişler, bunun
sonucunda Mekke’de yaşayan Müslümanlar yurtlarını terk ederek hicret etmek zorunda kalmışlardır.

Hicret, sadece Hz. Peygamber’in Mekke’den Medine’ye göç etmesi değil, aynı zamanda, İslamiyet’in cihana açılması, son ve hak dinin ilâhi vahiyle müesseseleşmesi, Müslümanların devletleşmesi, sevgi, kardeşlik duygularının, insan hak
ve hürriyetlerinin tohumunun atılmasıdır. Bu önemine binaen, Hz. Peygamber’in hicret ettiği yıl “Hicrî Takvim” için başlangıç kabul edilmiştir.

Kaynak: Diyanet Haber
banner279
Yorumlar (0)