banner203

banner250

Müminlerin Annesi: Hz. Aişe (r.anha)

Bir Ayet: … Allah bize yeter. O ne güzel vekîldir! (Âl-i İmrân, 3/173)

Diyanet Takvimi 13.06.2021, 00:00
Müminlerin Annesi: Hz. Aişe (r.anha)
© Diyanet Haber

Müminlerin Annesi: Hz. Aişe (r.anha)

Hz. Ebû Bekir’in (r.a.) kızı olan Hz. Aişe (r.a.) annemiz Mekke’de doğdu. Babasının davetiyle ilk Müslümanlar arasında yer aldı. Babasının Hz. Peygamber’le (s.a.s.) Medine’ye hicret etmesinin ardından o da hicret etti. Hicretin ikinci yılında Hz. Peygamber’le (s.a.s.) evlendi. Hz. Peygamber (s.a.s.), hanımları arasında Hz. Hatice’den (r.a.) sonra en çok onu sevmiş, dünyada en çok kimi sevdiği sorusuna karşılık olarak onun adını vermiştir.

Amr b. Âs’tan (r.a.) rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resûlullah’a (s.a.s.) geldim; “Ey Allah’ın Resûlü, insanların hangisi sana daha sevimlidir?” dedim. Resûlullah (s.a.s.), “Âişe” buyurdu. Ya erkeklerden?, dedim. “Onun babası”. Sonra kim, dedim; “Ömer” buyurdular. (Buhârî, Meğâzî, 64)

Hz. Aişe (r.a.), Hz. Peygamber (s.a.s.) vefat ettiği zaman onun sünnetini en iyi bilen, anlayan ve muhafaza eden sahabilerin başında yer alıyordu. Hz. Aişe, Hz. Peygamber’den (s.a.s.) sonra kırk yedi yıl daha yaşadı.

Hz. Aişe'nin (r.anha) hayatı

Kaynak: Diyanet Haber
banner242
Yorumlar (0)