banner331

banner319

Mescid-i Aksa ve Kubbetü's-Sahra

Bir Ayet: Bir gece, kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye (Muhammed) kulunu Mescid-i Harâm’dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir; O, gerçekten işitendir, görendir. (İsrâ, 17/1)

Diyanet Takvimi 25.02.2022, 00:00
Mescid-i Aksa ve Kubbetü's-Sahra
© DİHA

Mescid-i Aksa ve Kubbetü's-Sahra

İslam’da yeryüzü müminler açısından mescit kabul edilse de bazı mescitler, sahip oldukları dinî-kültürel mirastan dolayı Allah’a kulluğun ve insanlar arasında kardeşliğin derinden hissedildiği, birçok peygamberin hatırasını barındıran müstesna mekânlardır. Hz. Peygamber “Ancak üç mescidi ziyaret amacıyla yolculuğa çıkılır: Mescid-i Haram, benim bu mescidim (Mescid-i Nebevî) ve Mescid-i Aksa.” (Buhâri, Fazlus-Salati Fi Mescidi Mekke vel-Medine, 1) buyurarak bu mekânların önemini vurgulamıştır.

Filistin’in başkenti Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa, yapımına Hz. Dâvûd zamanında başlanıp Hz. Süleyman’ın tamamladığı Süleyman Mabedini de içine alan külliyeye karşılık gelir. Hicaza bir aylık mesafede bulunduğu için “aksâ” yani “en
uzak” denmiştir.

Kubbetü’s-Sahra ise Kudüs’ün fethinden sonra Hz. Ömer’in yaptırdığı mescidin yerine inşa edilen, Hz. Mûsâ’nın kıblesi olduğu bilinen havada asılı taştan ismini alan, zaman zaman insanlar tarafından Mescid-i Aksa ile karıştırılan İslam’daki kubbeli mimarinin ilk örneği olan mukaddes mekândır.

Kaynak: Diyanet Haber
banner279
Yorumlar (0)