banner203

banner250

Maliki Mezhebi

Bir Ayet: İman edenler, hicret edenler, Allah yolunda cihad edenler; şüphesiz bunlar Allah’ın rahmetini umarlar. Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. (Bakara, 2/218)

Diyanet Takvimi 07.06.2021, 00:00
Maliki Mezhebi
© Diyanet Haber

Maliki Mezhebi

İmam Malik b. Enes (r.a.) Hicri 93 (M. 712) yılında dünyaya gelmiştir. Hac dışında Medine’den ayrılmamış, daha yirmili yaşlarında Mescid-i Nebevi’de ders ve fetva vermeye başlamıştır. Kendisinden hadis dinlemek ve fıkıh öğrenmek için İslam dünyasının her tarafından talebeler gelmiştir.

İmam Malik, hadisleri el-Muvatta adlı kitapta toplamıştır. Kitapta Hz. Peygamber’in hadislerinin yanında sahabe ve tabiinin görüşlerine yer verip kendi görüşlerini de zikretmiştir. Abbasi halifeleri Muvatta’yı çoğaltıp bütün İslam beldelerine göndererek mezhebini resmileştirmek istemişlerse de o, buna karşı çıkmıştır.

İbadet ehli ve peygamber aşığı olan İmam Malik, Resûlullah’a saygısından Medine’de bineğe binmemiştir. Hadis meclislerine gusül abdesti alıp en güzel elbiseleri ile gelmiş, derslerdeki vakarıyla dikkat çekmiştir. Alimler tarafından hep övgüyle anılmış, İslam ümmetinin yetiştirdiği mümtaz şahsiyetler arasında yerini almıştır. Hicri 179’da (M. 795) vefat etmiş, Baki mezarlığına defnedilmiştir.

Mâlik bin Enes kimdir?
 

Kaynak: Diyanet Haber
banner242
Yorumlar (0)