banner250

banner255

Kudüs'i Şerif'te Osmanlı izleri

Bir Ayet: Şüphesiz Allah katında din İslam’dır. Kitap verilmiş olanlar, kendilerine ilim geldikten sonra sırf, aralarındaki ihtiras ve aşırılık yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah’ın âyetlerini inkar ederse, bilsin ki Allah hesabı çok çabuk görendir. (Âl-i İmrân, 3/19)

Diyanet Takvimi 30.12.2020, 00:00
Kudüs'i Şerif'te Osmanlı izleri

Kudüs'i Şerif'te Osmanlı izleri

Kudüs-i Şerif… Atalarımız, birçok peygamberin hatıralarının ve Mescid-i Aksâ’nın içinde bulunduğu Kudüs’ü böyle nitelendirmişler. Yavuz Sultan Selim Han’ın Memlüklerden almasıyla Kudüs, dört asır Osmanlı idaresinde kalmıştır. Osmanlı Devleti yaptırdığı eserlerin yanı sıra şehre su ve alt yapı hizmetleri götürmüş, kendinden önceki devletlerin yaptırdığı yapıların ayakta kalması için restorasyon faaliyetlerine ağırlık vermiştir.

Kudüs’ü çevreleyen surlar, Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılmıştır. Eşi Hürrem Sultan’ın yaptırdığı imarethane asırlardır olduğu gibi bugün de hizmet vermektedir. Kasım Paşa, Mescid-i Aksâ’nın avlusuna bir şadırvan yaptırmıştır. Sultan Abdülaziz’in 1843 yılında başlattığı büyük restorasyon Emevi Halifesi Abdülmelik b. Mervan’ınkinden sonra en büyüğüdür. Onun yeğeni Sultan II. Abdülhamid Han’ın Kudüs’e yaptığı hizmetlere gelince saymakla bitmez. Mescid-i Aksâ’yı aydınlatması için gönderdiği avize, Kudüs-Yafa demiryolu, saat kulesi bunların önde gelenleridir. Sultan’ın, Filistin topraklarını parayla satın almak isteyenlere verdiği cevap ise altın harflerle tarihe geçmiştir: “O topraklar ecdat kanıyla alındı, parayla satılmaz.”

Kaynak: Diyanet Haber
Yorumlar (0)