banner250

banner203

Kamu malı: Tüyü bitmemiş yetimin hakkı

Bir Ayet: De ki: “Allah her şeyin rabbi iken ben O’ndan başka bir rab mi arayacağım?”Herkesin yaptığının sonucu kendisine aittir. Hiçbir suçlu başkasının suçunu yüklenmez. Sonunda dönüşünüz rabbinizedir ve O, hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz gerçeği size haber verecektir. (En’âm, 6/164)

Diyanet Takvimi 02.04.2021, 00:00
Kamu malı: Tüyü bitmemiş yetimin hakkı
© Diyanet Haber

Kamu malı: Tüyü bitmemiş yetimin hakkı

Toplumun her ferdinin üzerinde hak sahibi olduğu topluma ait mekanlar, araç ve gereçler, gelirler, doğal kaynaklar gibi kamu mallarının titizlikle korunması gerekir. Ancak insanlar, ahlaki değerlere duyarsızlaştığında, helal haram dengesine dikkat etmediklerinde kamu malına hıyanet kaçınılmazdır.

Kamu malına hıyanet eden kişi, ucuz çıkarlar sağlarken, insani ve ahlaki değerlerini çiğnemektedir. Oysa kamu malı emanettir ve bu emanete hıyanet etmek, kişiyi hem dünyada hem de ahirette ağır bir vebal altına sokmaktadır.

Allah Tealâ, kullarını helal ve temiz olan rızıklara yönlendirip onlara mallarını haksız sebeplerle ve haram yollarla yememeleri uyarısı yaparken, Allah Resûlü de ümmetine şöyle seslenmektedir: “Ey insanlar! Hiç kimse Allah’ın kendisine takdir ettiği rızkı elde etmeden ölmeyecektir. Öyleyse Allah’tan sakının ve rızkınızı güzel yoldan isteyin. Helal olanı alın, haramdan sakının!” (İbn Mâce, Ticaret, 2)

Kaynak: Diyanet Haber
banner242
Yorumlar (0)