banner331

banner319

İslam tarihinde nifak hareketleri

Bir Ayet: İman edip de hicret edenler, Allah yolunda cihad edenlerle onları bağırlarına basanlar ve yardım edenler var ya işte gerçek müminler onlardır; bağışlanma onlar için, büyük lütuf onlar içindir. (Enfâl, 8/74)

Diyanet Takvimi 20.07.2022, 00:00
İslam tarihinde nifak hareketleri
© DİHA

İslam tarihinde nifak hareketleri

Nifak “bir kapıdan İslam’a girip diğerinden çıkmak”, münafık ise “kalbinde küfrünü gizlediği halde diliyle inandığını söyleyen” kimse demektir. İslam tarihinde ilk nifak hareketi Medine’de münafıkların ortaya çıkmasıyla başlamıştır. Münafıkların ihanetlerini organize etmek amacıyla inşa ettikleri Dırar Mescidiyle müşahhaslaşan fitne hareketi, Hz. Osman’ın şehit edilmesi ve akabinde yaşanan Cemel, Sıffin gibi iç savaşlar, ihtilafları daha da derinleştirmiş, Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilmesiyle Müslümanları tefrikaya düşürmüştür. Haricilerin dini istismar eden söylem ve eylemleriyle zirveye ulaşan nifak hareketleri FETÖ, PKK ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle günümüze kadar gelmiştir.

Tarih boyunca nifak ehli, bir taraftan dışarıda İslam düşmanlarını Müslümanlar aleyhinde kışkırtmışlar, diğer taraftan da içeride İslam karşıtı gruplarla işbirliği içerisinde Müslümanlara çok büyük zararlar vermişlerdir. Fakat sonunda hep yenilmişler, yok olmuşlar ve vicdanlarda mahkûm olmuşlardır.

Kaynak: Diyanet Haber
banner276
Yorumlar (0)