banner324

banner319

İhyaü Ulumi'd-din

banner265

Bir Ayet: Zekeriyyâ, Meryem’in bulunduğu yere (mihraba), mâbeddeki odaya her girdiğinde yanında (yeni) bir rızık buldu. (Âl-i İmrân, 3/37)

Diyanet Takvimi 14.06.2022, 00:00
İhyaü Ulumi'd-din
© DİHA

İhyâü Ulûmi'd-dîn

Gazzâlî’nin (ö. 505/1111) başta tasavvuf ve ahlâk olmak üzere fıkıh, kelâm gibi ilimlere bilhassa amaçları bakımından yeni yaklaşımlar getiren önemli eseri.

Gerek ismi gerekse kısa önsözündeki açıklamalar, Gazzâlî’nin bu eseri İslam ümmeti için bir ıslah projesi niteliğinde kaleme aldığını göstermekte, eski ve yeni ilim çevrelerinde de genellikle İhyâ’nın böyle bir iddia ile yazıldığı kabul edilmektedir.

İhyâ, Gazzâli’nin ahlak, tasavvuf, fıkıh, kelam, felsefe, mantık gibi İslami ilimlere dair fikir ve analizlerini içeren; bunun yanı sıra psikoloji, sosyoloji, iktisat, siyaset, hukuk felsefesi gibi alanlara dair yetkinliğini gösteren ve İslam dünyası tarafından en çok okunan eserlerinden biridir. Gazzâli’nin eserinde ahlaka dair ortaya koyduğu çağları aşan ufuk verici perspektif hem onun hem de İhyâ’nın İslam âleminde olduğu kadar Batı ilim ve düşünce dünyasında da tanınmasına sebep olmuştur.

Dört ciltten oluşan eserin her cildinde “kitâb” başlığı altında on konu işlenmiştir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından basılarak halkımızın istifadesine sunulmuştur.

İhya, Diyanet yayınları ile okuyucuyla buluştu

Kaynak: Diyanet Haber
banner276
Yorumlar (0)