banner261

banner250

Hoş Görki Hoş Görülesin

Bir Hadis: İnsanın yediği en güzel şey, kendi kazancından olandır. (Ebû Dâvud, Buyû’, 77)

Diyanet Takvimi 22.10.2021, 00:00
Hoş Görki Hoş Görülesin

Hoş Görki Hoş Görülesin

Hoşgörü, kolaylık göstermek, iyi karşılamak, ayıplamamak, hatayı görmezden gelmek, kırıcı ve aşağılayıcı olmamak, affedici olmak, görüşleri sabırla karşılamak demektir. Hoş görmek; affedilebilecek kusurları düzeltme hususunda insanlara fırsat tanımayı, onları anlayışla karşılamayı gerektirir. Dolayısıyla hoşgörü, ne katlanma, tahammül etme gibi samimiyetsiz bir tavır ne de görmezlikten gelme, aldırış etmeme gibi sorumsuzca bir tutumdur. Aksine kişinin kendi irade ve tercihi doğrultusunda ortaya çıkan ahlaki bir meziyettir. Hoş görenin, hoş gördüğü şeyi bastırabilecek ya da engelleyebilecek güce sahip olması, fakat o gücü kullanmamayı yeğliyor olması gereklidir. Bir kimse diğer insanlardan hoşgörü görebilmek için öncelikle kendisi, başkalarına hoşgörülü davranmalıdır. Çünkü kişi, başkalarına hoşgörülü davrandığı ölçüde müsamaha görecektir. Bu prensip Hz. Peygamber tarafından, “Hoş gör ki, hoş görülesin.” (İbn Hanbel, I, 249) şeklinde özetlenmiştir.

Kaynak: Diyanet Haber
banner237
Yorumlar (0)