banner297

banner319

Hicretin kapısını aralayan olay: Akabe Biatları

banner265

Bir Hadis: Allah’ın kendisine yöneticilik verip de yönettiği kimseleri sadakat ve samimiyetle koruyup gözetmeyen kimse, cennetin kokusunu dahi alamaz. (Buhârî, Ahkâm, 8)

Diyanet Takvimi 24.01.2022, 00:00
Hicretin kapısını aralayan olay: Akabe Biatları
© DİHA

Hicretin Kapısını Aralayan Olay: Akabe Biatları

Akabe; Peygamberimizin risaletinin on birinci yılında altı kişi ile başlayan ve on üçüncü yılında hicret kararı ile sona eren; temel karakteri, Hz. Peygamber ve müminlerin korunması ve himaye edilmesi üzerine inşa edilmiş görüşmelerdir.

Peygamberimiz, nübüvvetin on birinci yılına rastlayan hac mevsiminde Medine halkından bir grupla Akabe’de karşılaştı ve onlara İslam’ı tebliğ etti. Hazrec kabilesine mensup olan altı kişilik bu grup İslamiyet’i kabul edince, Hz. Peygamber onlardan kendisini Medine’ye götürüp himaye etmelerini ve böylece İslam dininin yayılmasına yardımcı olmalarını istedi. Bu durumu takiben risaletin on ikinci ve on üçüncü yılında hem İslamiyet’i yaymak hem de karşılıklı olarak hakların korunması gerekçesiyle Peygamberimiz ve Medineli yeni Müslüman olan halk arasında iki kez akabe biati gerçekleşmiştir.

Akabe; bir anddır, bir taahhüddür. Allah’a dönüş, Peygamber’e bağlanış, günahlardan vazgeçiş, hayırlara koşuş için yürekten verilmiş bir sözdür.

Kaynak: Diyanet Haber
banner276
Yorumlar (0)