banner250

banner246

Hasta ziyareti

Bir Hadis: İş, ehli olmayan kimseye verildiğinde kıyameti bekle. (Buhârî, Rikâk, 35)

Diyanet Takvimi 22.02.2021, 00:00
Hasta ziyareti
© Diyanet Haber

Hasta ziyareti

Müminlerin birbirleri üzerindeki haklarından biri olarak görülen ziyaretleşme, hastalık durumunda daha özel bir anlam ifade etmektedir. Bu durum İslamî açıdan toplumda iyi insan olmanın da bir göstergesi olarak kabul edilmiştir. Ashabına düşkün olan Allah Resûlü’ne onların sıkıntıya düşmeleri çok ağır gelirdi. (Tevbe, 9/128) Hastalığında ziyaret edilmeyi müminin mümin üzerindeki haklarından biri olarak nitelendiren Hz. Peygamber (Tirmizî, Edeb, 1), şiddetli veya hafif oluşuna bakmaksızın ashabından hasta olanları ziyarete gitmiştir. Ashabını ziyaret konusunda son derece duyarlı olan Rahmet Elçisi, münafıkların reisi Abdullah b. Übeyy’i bile hastalandığında ziyaret etmiştir. (İbn Hanbel, V, 202) Kendisine hizmet eden Yahudi bir ailenin çocuğunu evinde ziyarete gitmesi, hatta bu ziyaretinde onu İslam’a girmeye teşvik etmesi son derece dikkat çekicidir. Hasta çocuk, hatırını sormaya gelen bu değerli misafirin teklifini geri çevirmemiş ve şehadet getirmiştir. Bu manzara karşısında Resûlullah, sevinç içinde Allah’a şükretmiştir. (İbn Hanbel, III, 175)

Kaynak: Diyanet Haber
banner242
Yorumlar (0)