banner331

banner319

Haremeyn-i Şerifeyn

Bir Ayet: O, geceyi, gündüzü, güneşi, ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. (Enbiyâ, 21/33)

Diyanet Takvimi 04.07.2022, 00:00
Haremeyn-i Şerifeyn
© DİHA

Haremeyn-i Şerîfeyn

Kur’an-ı Kerim’de şehirlerin anası, güvenilir şehir olarak isimlendirilen; yeryüzünün ilk mabedi Kâbe’nin inşasından itibaren korunmuş yer kabul edilen Mekke, hac ve umre ibadetinin ifa edildiği kutsal şehirdir. Hicret yurdu, nurlu şehir Medine ise bizzat Peygamber Efendimizin eliyle Yesrib’den Medine’ye dönüşmüş ve harem sayılmıştır.

Haremeyn-i şerîfeynin, yani Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere’nin gönüllerimizde ayrı bir yeri vardır. Bu mübarek şehirleri ziyaret etmek hepimizin en büyük hasretidir. Çünkü Peygamber Efendimiz, ailesi ve sahabe-i kiram buralarda yaşamıştır. Kutlu şehir Mekke ve Medine Resûlü Ekrem’in iman ve tevhit mücadelesine şahit olmuştur. Bu mukaddes beldeler Kur’an-ı Kerim’in, Allah Resûlü’ne ayet ayet, sure sure indirilişine; İslam medeniyetinin nakış nakış dokunarak inşasına
tanıklık etmiştir.

Onun yaşadığı mekânlarda bulunmak, yürüdüğü yollarda yürümek, zihnen saadet asrına yolculuk yapmak, bizler için elbette büyük bir ayrıcalık ve bahtiyarlıktır.

Kaynak: Diyanet Haber
banner279
Yorumlar (0)