banner250

banner246

Fatiha’nın önemi

Bir Ayet: Kuşkusuz yerde olsun gökte olsun hiçbir şey Allah’a gizli kalmaz. (Âl-i İmrân, 3/5)

Diyanet Takvimi 26.01.2021, 00:00
Fatiha’nın önemi
© Diyanet Haber

Fatiha’nın önemi

Bir kudsî hadiste Allah Tealâ’nın, “Namazı (Fâtiha’yı) kulumla kendi aramda yarı yarıya paylaştım ve kulum dilediğini alacaktır” buyurduğu ifade edildikten sonra şöyle devam edilmiştir: Kul (namazda Fâtiha’yı okurken) “Hamd âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur” deyince Allah, “Kulum bana hamdetti” buyurur. Kul, “O, rahmandır ve rahîmdir” deyince Allah, “Kulum beni övdü” der. “Ceza gününün tek sahibi” deyince “Kulum benim yüceliğimi dile getirdi” der. “Ancak sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz” deyince “Bu, kulumla benim aramda ortak olan kısımdır ve istediği kulumun olacaktır” buyurur. Kul “Bizi dosdoğru yola ilet; nimetine erdirdiklerinin yoluna; gazaba uğramışların ve doğrudan sapmışların yoluna değil!” deyince Allah, “İşte bu, yalnızca kuluma aittir ve kuluma istediği verilecektir” buyurur. Sonunda âmin diyerek “Duamızı kabul buyur, elimizi boş çevirme” deriz. Peygamberimiz de (s.a.s.) Fâtiha’dan sonra “amin” demiştir.

Kaynak: Diyanet Haber
banner249
Yorumlar (0)