banner250

banner246

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır

Bir Hadis: Kim bir hayra vesile olursa, o hayrı işleyenin sevabı kadar sevap alır. (Müslim, İmâre, 133)

Diyanet Takvimi 27.05.2021, 00:00
Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır
© Diyanet Haber

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır

Muhammed Hamdi Yazır, 1878 yılında Antalya’nın Elmalı ilçesinde dünyaya geldi. İlk tahsilini ve hafızlığını burada yaptıktan sonra tahsiline İstanbul’da devam etti. Süleymaniye Medresesinde mantık, Mülkiye Mektebinde vakıf hukuku, Mekteb-i Nuvvab ve Mekteb-i Kudatta fıkıh dersleri okuttu. Daru’l-Hikmeti’l- İslamiyye azalığı ve reisliği, ayrıca Evkaf nazırlığı yaptı.

Cumhuriyet’in ilanından sonra TBMM’de Türkçe bir tefsir hazırlatılması kararı alınınca Diyanet İşleri Reisliği bu işi kendisine teklif etti. Elmalılı teklifi kabul ederek tefsiri yazmaya başladı. “Hak Dini Kur’an Dili” adını verdiği meşhur eserini vefat yılı olan 1942’den önce bitirmeye muvaffak oldu. Kültürlü, mütefekkir bir din alimi olan Elmalılı Muhammed Hamdi, aynı zamanda sanatçı bir kişiliğe sahipti. Türkçe, Arapça ve Farsça şiirler yazmış olmasına rağmen edebi yönüyle pek tanınmamıştır. Elmalılı’nın sanatçı kişiliği daha çok hattatlığında ortaya çıkmış ve çeşitli levhalar yazmıştır.

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır kimdir?

Kaynak: Diyanet Haber
banner249
Yorumlar (0)