banner331

banner319

Diyanet İşleri Başkanlığının kuruluşu

Bir Hadis: Müminler; birbirine merhamette, birbirini sevmede ve birbirine yardım etmede; tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları ona yardım etmek için çabalarken, uykusuzluk ve yüksek ateş ile tepki veren bir bedene benzer. (Buhârî, Edeb, 27)

Diyanet Takvimi 03.03.2022, 00:00
Diyanet İşleri Başkanlığının kuruluşu
© DİHA

Diyanet İşleri Başkanlığının kuruluşu

Diyanet İşleri Başkanlığı, yüzlerce yıllık kadim devlet deneyimi ile ortaya çıkan bir resmî kurumdur. Osmanlı Devleti’nde din işleri, yüzyıllar boyu, başında şeyhülislamın bulunduğu meşihat makamı tarafından yürütülmekte
idi. Ancak meşihat makamının görev ve yetkileri, Diyanet İşleri Başkanlığının bugünkü görevlerine oranla çok daha geniş bir alanı kapsıyordu. Bu da devletin işleyişinde, bazı sıkıntıları da beraberinde getiriyordu. En nihayet Cumhuriyeti kuran kadronun isabetli girişimleriyle, 3 Mart 1924 tarih ve 429 Sayılı Kanun ile Diyanet İşleri Reisliği adı altında yepyeni bir dinî hizmet teşkilatı kurulmuş; herkesin yerini ve görevini belirleyen dengeli bir yapı oluşturulmuştur. Bugün Diyanet İşleri Başkanlığının teşkilat yapısı, 01/07/2010 tarih, 6002 Sayılı Kanun ile belirlenmiştir. 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçilmesiyle birlikte Başkanlık, Cumhurbaşkanlığına bağlanmış; en iyi şekilde dine, devlete, millete hizmet etmenin gayreti içindedir.

Kaynak: Diyanet Haber
banner279
Yorumlar (0)