banner250

banner255

Dilencilik yapmak

Bir Hadis: İman bakımından müminlerin en olgunu, ahlakı en güzel olup, aile bireylerine karşı en yumuşak ve lütufkâr davranandır. (Tirmizi, İman, 6)

Diyanet Takvimi 05.07.2021, 00:00
Dilencilik yapmak
© Diyanet Haber

Dilencilik Yapmak

İslam’da kural olarak dilencilik yasaklanmıştır. Bunun tek istisnası; bir kimsenin çalışamayacak derecede güçsüz hale gelmiş olması ve zaruri ihtiyaçlarını karşılayamamasıdır.

Buna göre dilencilik bir kazanç yolu değil, zaruret haliyle sınırlı bir ruhsattır.

Kur’an’da da dilencilik insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir tutum olarak değerlendirilmiştir (Bakara, 2/273). Ancak, ihtiyacından dolayı isteyenin, zenginlerin mallarından belli bir hakkı olduğu bildirilmiş (Zâriyât, 51/19), Hz. Peygambere hitaben de “İsteyeni azarlama.” (Duhâ, 93/10) buyrulmuştur. Hz. Peygamber (s.a.s.), yeni Müslüman olan bazı kimselerden dilencilik yapmayacaklarına dair söz almıştır. (Müslim, Zekât, 108)

Ayrıca dilenenlerin, özellikle mal biriktirmek için avuç açıp isteyenlerin aslında cehennem ateşi talep ettikleri bildirilmiş (Müslim, Zekât, 105), bunların yüzsüzlük ederek dilenmelerine karşılık ahirette yüz etleri soyulmuş olarak Allah’ın huzuruna çıkacakları ifade olunmuştur. (Buhârî, Zekât, 52)

Kaynak: Diyanet Haber
Yorumlar (0)