banner250

banner203

Cömert Tacir: Abdurrahman b. Avf (r.a.)

Bir Ayet: İnsanlardan öylesi de vardır ki, kendisini Allah’ın hoşnutluğunu kazanmaya adamıştır. Allah, kullarına çok şefkatlidir. (Bakara, 2/207)

Diyanet Takvimi 12.01.2021, 00:00
Cömert Tacir: Abdurrahman b. Avf (r.a.)

Cömert Tacir: Abdurrahman b. Avf (r.a.)

Abdurrahman b. Avf, 581 yılında Mekke’de doğdu. Cahiliye döneminde Abdü Amr veya Abdü’l-Ka‘be olan adı, Müslüman olduktan sonra Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Abdurrahman olarak değiştirildi. Cahiliye Devri’nde içki içmeyen ve güzel ahlaka sahip biri olarak tanınırdı. Hz. Ebû Bekir (r.a.) ile olan eski dostluğu, onun vasıtasıyla Müslüman olmasını sağladı. İlk Müslümanlardan biri olan Abdurrahmân (r.a.), Mekke müşriklerinin baskı ve işkenceleri yüzünden önce Habeşistan’a, sonra da Medine’ye hicret etti. Uhud savaşında aldığı yaralar sebebiyle topal kaldı. Tebûk seferi sırasında imamlık ettiği bir namaza Hz. Peygamber de iştirak etmişti (İbn Sa‘d, III, 95). 

Abdurrahmân b. Avf (r.a.), büyük bir servet kazanmış, servetinin büyük bölümünü Allah yolunda harcamıştır. Beş yüz deve yükü tutan büyük bir kervanı bir defada bağışlayacak, ayrıca bir günde otuz köleyi azat edecek kadar cömertti. Abdurrahman, yetmiş beş yaşlarında Medine’de vefat etti.

Yorumlar (0)