banner331

banner319

Büyük İslam bilginlerinden İmam Mâlik B. Enes

Bir Ayet: Ey iman edenler! Akitlerinizi yerine getirin. İhramlı iken avlanmayı helâl saymamanız kaydıyla, okunacak (bildirilecek) olanlardan başka hayvanlar, size helal kılındı. Şüphesiz Allah istediği hükmü verir. (Mâide, 5/1)

Diyanet Takvimi 28.06.2022, 00:00
Büyük İslam bilginlerinden İmam Mâlik B. Enes
© DİHA

Büyük İslam bilginlerinden İmam Mâlik B. Enes

Çağımızda yaşayan Müslümanların mensup bulundukları büyük mezheplerden biri olan Mâlikî mezhebinin kurucusu İmam Mâlik, Hicrî 93 (712) yılında Medine’de doğmuştur.

Hadis ve fıkhı, Rebîatü’r-Re’y’den öğrenmiş; Zührî, Nâfi’, Ebu’z-Zinâd ve Hişâm b. Urve gibi büyük fıkıh ve hadis imamlarından ders almıştır. İmam Mâlik’ten rivayet eden kimselerin sayısı bin kadardır. Abbasi halifelerinden Mansur, Harun Reşit ve Me’mun; İmam Mâlik’in talebeleri arasındadır. İmam Muhammed, İmam Şafi gibi âlimler İmam Mâlik’ten rivayette bulunmuşlardır.

Mâlik b. Enes’in tefsir ilminde de derin bilgisi vardır. O, aynı zamanda büyük bir muhaddistir. el-Muvatta ismiyle yazmış olduğu hadis ve fıkıh kitabı, çok kıymetli bir eserdir. Eğer el-Mecmû adlı kitap istisna edilirse, el-Muvatta bize ulaşan ilk fıkıh kitabıdır. İmam Mâlik, bu eseri, Medine’de sahabi tarafından muteber sayılan fıkıh, kanun, âdet ve kullanıma bakarak derlemiştir.

Kaynak: Diyanet Haber
banner279
Yorumlar (0)