banner261

banner250

Başkasını kendisine tercih etmek: İsâr

Bir Ayet: Kim dine ve dünyaya yararlı bir iş yaparsa kendi iyiliği için yapmış olur; kim de kötülük işlerse kendi aleyhine işlemiş olur. Senin rabbin kullarına asla haksızlık etmez. (Fussilet, 41/46)

Diyanet Takvimi 11.09.2021, 00:00
Başkasını kendisine tercih etmek: İsâr
© Diyanet Haber

Başkasını Kendisine Tercih Etmek: Îsâr

Ensarın örnek kişiliğinden söz edilen Haşr sûresi 9. ayette, “İhtiyaç içinde olsalar bile onları kendilerine tercih ederler.” buyrulmuştur. İslam alimleri bu ayetten, cömertlik erdeminin özel bir türü olarak “başkasını kendisine tercih etme” anlamındaki îsâr terimininin vurguladığını ifade etmişlerdir. Hz. Peygamberin, “Sizden biriniz, kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olamaz.” (Buhârî, İmân, 7) hadisi de îsâr terimine vurgu yapmaktadır. Ayetteki “şuhhu nefsih/nefsin bencilliğinden korunma” ifadesi de dikkat çekicidir. Birçok müfessir bu tamlamayı “cimriliğin ileri derecesi” veya “cimri olmanın yanı sıra başkalarının elindeki imkânları da kıskanma” olarak açıklamıştır. Bu itibarla ayetin bu kısmı “kim cimrilik duygusundan korunursa” şeklinde de anlaşılabilir. Elde edilen maddi imkanları ihtiyaç sahipleriyle paylaşmalıyız. Hiç şüphesiz darda olan mümin kardeşine kucak açmak ve destek olmak olgun müminin özeliğindendir.

Kaynak: Diyanet Haber
banner242
Yorumlar (0)