banner203

banner250

Barış dini İslam

Bir Ayet: Allah’ın lutfundan kendilerine verdiği nimette cimrilik gösterenler, sakın bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar, bilâkis bu onlar için kötüdür. Cimrilik ettikleri mal kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah’ındır. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. (Âl-i İmrân, 3/180)

Diyanet Takvimi 21.09.2021, 00:00
Barış dini İslam
© Diyanet Haber

Barış Dini İslam

Adını “sulh”, “güvenlik” ve “barış”tan alan İslam, insanların huzur ve güvenlik içinde yaşamaları için gönderilmiştir. İslam’da esas olan barıştır. Savaş ancak din, hürriyet ve vatan gibi kutsal değerlere bir saldırı olması gibi durumlarda söz konusudur. İslam, insan canını mukaddes kabul etmiş, insanları öldürmeyi değil, onlara hayat vermeyi tavsiye etmiş; bir insanı haksız yere öldürmeyi bütün insanları öldürmek gibi, bir insanı yaşatmayı ise bütün insanları yaşatmak gibi kabul etmiştir. (Mâide, 5/32) İnsanlar arasında anlaşmazlık ve düşmanlıklara sebep olan gıybet, dedikodu, kin ve hasedi yasaklamış; affetmeyi, hoş görmeyi tavsiye etmiştir

Dünya üzerinde bir arada yaşamak için uzlaşma, barış ve hoşgörü gibi değerler zorunludur. Dünyanın içinde bulunduğu açlık, kuraklık ve terör gibi pek çok sorun dayanışma ve yardımlaşmayla aşılabilir. O halde, esas olan savaş değil, barış; kavga değil, kardeşlik; yarışma değil, yardımlaşma; uzaklaşma değil, uzlaşmadır.

Kaynak: Diyanet Haber
banner237
Yorumlar (0)