banner250

banner246

Aziz Mahmud Hüdayi

Bir Hadis: İyi arkadaş ile kötü arkadaşın kişiye etkisi; güzel koku satan kimse ile demir körükleyen kimsenin, yanındaki kişiye etkisi gibidir. Güzel koku satan kimseden güzel koku satın alarak ya da yanında bulunduğun müddetçe güzel koku hissedersin. Demir körükleyenin yanında ise, ya elbiseni veya bedenini yakarsın ya da kötü koku hissedersin. (Buhârî, Buyû, 38)

Diyanet Takvimi 06.07.2021, 00:00
Aziz Mahmud Hüdayi
© Diyanet Haber

Aziz Mahmud Hüdayi

Azîz Mahmûd Hüdâyî, XVI. yüzyılda Anadolu’da yetişmiş bir mana ve gönül eridir. Ankara/Şereflikoçhisar’da doğdu. Eskişehir/Sivrihisar’da büyüdü. Ve İstanbul’un manevi ikliminde ilim ve irfan solukladı. Medrese tahsili gördü. Kadılık ve müderrislik payelerine erişti. Ancak daha sonra, kendisinden önceki İmam Gazzâlî ve Hacı Bayram Velî gibi medrese eğitiminden sonra irfan yoluna yöneldi. Azîz Mahmûd Hüdâyî hicri hesaba göre 948-1038 yılları arasında (m.1541-1628) yaklaşık 90 yıl ömür sürdü. 90 yıllık hayatının son kırk senesini Üsküdar’da; yirmi yılını daha önce Eminönü / Küçük Ayasofya’da geçirdi. Böylece hayatının üçte ikisine tekabül eden altmış yılını İstanbul’da geçirdiğinden hem Üsküdarlı hem İstanbulludur. Ömrünün daha önceki bölümünün bir kısmını kendi memleketi Şereflikoçhisar ve Sivrihisar’da, diğer kısmını ise vazife icabı Edirne, Mısır-Şam, Bursa ve Balkanlar’da geçirdi. Hüdâyî’nin hedefi, insan yetiştirmekti. Ellerinden tutup yüreklerine ulaştığı ve gönüllerine hitap ettiği insanları, Hakk ve halk sevgisi, peygamber muhabbetiyle buluşturdu.

Aziz Mahmud Hüdayi'nin hayatı nedir?

Kaynak: Diyanet Haber
banner249
Yorumlar (0)