banner268

banner250

Ayet'ül Kürsi

banner265

Bir Hadis: Şu üç duaya kesinlikle karşılık verilir: Mazlum kimsenin duası, yolcunun duası ve babanın çocuğuna ettiği dua. (İbn Mâce, Duâ, 11)

Diyanet Takvimi 28.10.2021, 00:00
Ayet'ül Kürsi

Ayet'ül Kürsi

Bakara suresinin 255. ayeti olan “Ayetü’l-kürsi” adını içinde geçen “kürsü” kelimesinden almıştır.

Kürsü, mecazi olarak saltanat, hükümranlık, mülk manalarına gelmekte olup hiçbir şeyin Allah’ın hükümranlığı ve ilminin dışında kalamayacağını anlatmaktadır.

Hadislerden ayet-i kerimenin şifa ve korunmaya da vesile kılındığını öğreniyoruz.

Ayetü’l-kürsi bize şunları öğretmektedir: Allah Tealâ birdir. O daima diridir. Bütün varlıkları görüp gözeten, yöneten, bir an bile onları bilgi ve ilgisi dışında tutmayandır.

Allah Tealâ, insanlara ait olan uyuklama ve uyku gibi sıfatlardan münezzehtir, uzaktır. Tüm kainat O’nun tasarrufundadır. O’nun izni olmadan kimse şefaat edemeyecektir.

O’nun bilgisi ezel ve ebedi kuşatır. Kudreti arz ve semaları kaplar. Zatı çok yücedir.

Peygamber Efendimiz, evde, sabah akşam Ayetü’l-kürsiyi okuyan kimseyi Allah’ın koruyacağını ve şeytanın ona yaklaşamayacağını bildirmiştir. (Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’an, 2)

Kaynak: Diyanet Haber
banner242
Yorumlar (0)