banner324

banner319

Amel defteri

banner265

Bir Hadis: Hudutta Allah yolunda nöbet tutanlar dışında, her ölenin ameli sona erdirilir. Nöbet tutarken ölenin yaptığı işin sevabı ise kıyamet gününe kadar artarak devam eder. (Tirmizî, Fedâilü’l-Cihâd, 2)

Diyanet Takvimi 22.05.2022, 00:00
Amel defteri
© DİHA

Amel defteri

Kur’an’da kitâb ve suhuf adlarıyla geçen amel defterine kitâbü’l-a‘mâl, sahîfetü’l- a‘mâl de denir. Kur’an-ı Kerim’de belirttiğine göre insanın dünyada benimsediği inanç ve işlediği bütün fiiller tesbit edilmiş olup kıyamet gününde bir kitap halinde kendilerine sunulacaktır. (İsrâ, 17/13-14) “Kirâmen Kâtibîn”, “hafaza”, “rusül”, “rakīb-atîd” adlarıyla anılan meleklerin yazıp kaydettikleri (En‘âm, 6/61; Enbiyâ, 21/94; Kāf, 50/18; Zuhruf, 43/80) bu kitap, cennete girecek olan ashâbü’l-yemîne sağ taraftan, cehenneme atılacak olan ashâbü’ş-şimâle ise soldan veya arkadan verilecektir. (Hâkka, 69/19, 25; İnşikāk, 84/7, 10)

Amel defterini sağdan alan “yüzleri parlak zümre” sevinip umduğuna kavuşacak, soldan veya arkadan alan “bedbaht zümre” ise başına gelecek felâketi anlayarak yok olmayı isteyecektir (Hâkka, 69/18-26; İnşikāk, 84/6-12). Kur’an-ı Kerim sadece fertlerin değil, milletlerin de amel defterlerinin olacağı, her milletin hesap gününde kitabını okumaya davet edileceği ve yaptıklarının karşılığının kendilerine verileceği bildiriyor. (Câsiye, 45/28-29) Amel defteri ile ilgili olarak Kur’an’da açıklanan hususlardan biri de günahkârlara ait kitapların siccînde, iyilere ait olanlarınsa illiyyînde bulunacağıdır.

Kaynak: Diyanet Haber
banner279
Yorumlar (2)
Adil Özdoğan- Gülten Özdoğan 2 ay önce
Rabbim amel defterimizi sağdan almayı nasip eylesin amin. Rabbim ahirette bizlere rahmetiyle muamele eylesin amin.
MUSA GÜVEN 2 ay önce
Cümleten hayırlı sabahlar yuce Rabbim cennetine girenlerden eylesin inşAllah amin