banner250

banner203

Allah zulmü haram kılmıştır

Bir Hadis: Haberiniz olsun! İnsanda bir organ vardır ki o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur, o bozulursa da bütün vücut bozulur. İşte o, kalptir. (Buhârî, Îmân, 39)

Diyanet Takvimi 26.02.2021, 00:00
Allah zulmü haram kılmıştır
© Diyanet Haber

Allah zulmü haram kılmıştır

Hak sahibine hakkını vermemek, hak sahibinin hakkını zorla elinden almak, şiddet uygulamak gibi her türlü zülüm dinimizde kesinlikle yasaklanmıştır. Peygamber Efendimizin bildirdiğine göre bir kudsi hadiste Yüce Allah, “Ben zulmü kendime ve kullarıma haram kıldım. O hâlde siz de birbirinize zulmetmeyin.” buyurmaktadır. (Müslim, Birr, 55) Kur’an-ı Kerim’de de, “Zalimler asla kurtuluşa eremezler.”; (Kasas, 28/37) “Biz zalimleri mutlaka yok edeceğiz.” (İbrâhîm, 14/13) buyrularak zulmedenlerin acı akıbetlerine dikkat çekilmektedir.

Hangi gerekçeyle olursa olsun işkence, zulüm, şiddet insan haysiyetine ve iffetine yönelik bir saldırıdır. Efendimiz (s.a.s.) hayatı boyunca çevresindeki hiçbir varlığa hiçbir biçimde şiddet uygulamamıştır. Kıyamette en çok canları yanacak kimselerin insanlara şiddet uygulayıp canlarını yakanlar olduğunu bildirmiş, (İbn Hanbel, IV, 90) insanlara zulmedenlerin Allah’ın azabına uğrayacağını haber vermiştir. (Müslim, Birr, 117)

Kaynak: Diyanet Haber
Yorumlar (0)