banner250

banner246

Allah ve Resülü’nün (s.a.s.) Sevdiği Kahraman: Hz. Ali

Bir Ayet: Zalimlerin yanında olmayın; sonra ateş sizi de yakar. Allah’tan başka dostlarınız olmadığına göre bir yerden yardım da göremezsiniz! (Hûd, 11/113)

Diyanet Takvimi 28.01.2021, 00:00
Allah ve Resülü’nün (s.a.s.) Sevdiği Kahraman: Hz. Ali

Allah ve Resülü’nün (s.a.s.) Sevdiği Kahraman: Hz. Ali

Hz. Peygamberin (s.a.s.) daha küçük yaşta iken himayesine aldığı Hz. Ali, dokuz- on yaşlarında iman etmiştir. Hatta Hz. Peygamber ile beraber ilk namaz kılan kişinin o olduğu rivayet edilmiştir. Hicret sırasında Hz. Peygamberin yerine Mekke’de kalmış, onun emanetlerini sahiplerine teslim ettikten sonra Kûbâ’da Hz. Peygambere yetişmiştir. Hicretin 2. yılında Hz. Peygamberin kızı Hz. Fatıma ile evlenmiş; Hasan, Hüseyin ve ölü doğan Muhsin adlı erkek çocukları ile Zeyneb ve Ümmü Gülsûm adlı kız çocukları olmuştur. Hz. Ali’nin, fazilet ve kahramanlıklarına dair sayısız rivayetler vardır. Hz. Peygamberin Hayber’de, “Sancağı yarın öyle bir kişiye vereceğim ki, Allah fethi onun eliyle gerçekleştirecektir. O, Allah’ı ve Resûlü’nü sever; Allah ve Resûlü de onu sever!” (Buhârî, Cihâd, 143) şeklindeki iltifatı bunlardan sadece biridir. Hz. Osman’ın şehit edilmesinden sonra halife olan Hz. Ali, çocukluğunda puta tapmadığı için “Kerramallahu vecheh” dua cümlesiyle ismi beraber anılmıştır.

Kaynak: Diyanet Haber
banner249
Yorumlar (0)