banner250

banner246

Zor Zamanların Metanetli Sultanı: II. Abdülhamid Han

GÜNÜN DUASI: “Ey Rabbim! Beni ve kardeşimi bağışla, bizi rahmetine gark eyle! Sen merhametlilerin en merhametlisisin.” (A’râf, 7/151)

Diyanet Takvimi 26.04.2019, 02:00
Zor Zamanların Metanetli Sultanı: II. Abdülhamid Han

21 Eylül 1842 tarihinde dünyaya geldi. Özel hocalardan eğitim aldı. 31 Ağustos 1876’da tahta çıktı. Kısa sürede ordunun ve halkın gönlünü kazandı. İç ve dış politikada çok başarılı bir yönetim sergiledi. Meclis-i Millî tarafından hal‘ine karar verilmesinden sonra sade bir hayat sürdü. 10 Şubat 1918’de vefat etti.

Sultan Abdülhamid halifelik makamına yakışır iffet, haysiyet ve vakar timsali bir kimse idi. Dindardı, hayır yapmasını severdi. Saltanatı süresince kimsenin rızkına mâni olmadı, yurt dışına kaçan veya sürgüne gönderilen siyasî muhaliflerine dahi maaş bağlattı. Osmanlı ailesinin bütün özelliklerini taşımaktaydı. İri burunlu, parlak ve iri gözlü idi. Soğukkanlıydı. Çok dinler, az konuşurdu. Fevkalâde bir zekâya ve hâfızaya sahipti. Bir kere gördüğü veya sesini işittiği kimseyi asla unutmazdı. Metanetli ve iradesi kuvvetliydi. Her türlü sefahatten uzak durur, sade bir hayat yaşardı. Kılıç kullanma ve atıcılıkta mâhirdi. Çalışmayı sever ve düzenli bir program uygulardı. Devlet işlerini her şeyin üstünde tutardı.

SÖZÜN ÖZÜ

Sizin en hayırlı, en olgun ve mükemmel olanınız, ahlâkı en kâmil olanınızdır. Erzurumlu İbrahim Hakkı

Yapmak istediğimi sakalımın bir teli bile bilseydi, sakalımın o telini hemen koparır ve yakardım. Fatih Sultan Mehmet

Kaynak: Diyanet Haber
Yorumlar (0)