banner250

banner246

Zekası ve Dürüstlüğüyle Tanınan Çok Yönlü Bir Âlim: Mehmed Zihni Efendi

GÜNÜN DUASI: “…Allah’ım! Ey Rabbimiz ve ey her şeyin Rabbi! Beni ve ailemi dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl. Ey yücelik ve ikram sahibi!...” (Ebû Dâvûd, Vitr, 25)

Diyanet Takvimi 16.12.2019, 00:00
Zekası ve Dürüstlüğüyle Tanınan Çok Yönlü Bir Âlim: Mehmed Zihni Efendi
© Diyanet Haber

1846’da İstanbul’da doğdu. “Zihnî” mahlası çok zeki ve kavrayışlı olmasından dolayı hocası tarafından verilmiştir. Küçük yaşta Kur’an’ı ezberledi ve cami derslerine devam etti. Eğitimini tamamlayınca ulûm-i âliye (medrese öğretim üyeliği) diploması aldı. Çok değişik vazifelerle görev yaptı. Galatasaray Mekteb-i Sultânîsi’nde ve Mekteb-i Mülkiyye’deki hocalığı sırasında çığır açıcı öğretimi sayesinde birçok değerli talebe yetiştirmiştir. 1025 kitaptan oluşan kitaplığını Beyazıt Devlet Kütüphanesi’ne bağışlamıştır. Mehmed Zihni Efendi Arapça öğretimi için bir dizi kitap yazmış ve bu hususta yeni bir çığır açmıştır. Kendisinin okuduğunu iyi anlayan, eleştiren, dikkatli ve düzenli yazan bir âlim olduğu belirtilmekte, ayrıca görevlerini hakkıyla yerine getiren, dürüstlükten ayrılmayan nazik bir insan olduğu nakledilmektedir. Halvetiyye-Şâbâniyye şeyhi Necib Efendi’ye intisap eden Mehmed Zihni Efendi, Meclis-i Kebîr-i Maârif üyesi iken 16 Aralık 1913 tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir.

SÖZÜN ÖZÜ

Ne kaçan fırsatlar karşısında ümitsizliğe düşülmeli, ne de fırsatlar ve sebepler ihmal edilmelidir. Allah Teâlâ`ya yürekten ve ihlas ile dua etmek hiçbir zaman elden bırakılmamalıdır.

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır

Kaynak: Diyanet Haber
banner242
Yorumlar (0)