banner250

banner246

“Yeryüzünde İyilik Egemen Oluncaya Kadar”

BİR AYET: Onlar öyle kimseler ki, Allah anıldığı zaman kalpleri titrer; başlarına gelene sabrederler, namaz kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden (Allah için) harcarlar. (Hac, 22/35)

Diyanet Takvimi 13.03.2020, 00:00
“Yeryüzünde İyilik Egemen Oluncaya Kadar”
© Diyanet Haber

Aziz milletimiz öteden beri iyiliği kendine şiar edinmiştir. Yalnızca insana değil tüm varlıklara iyilikte bulunmakla, yaratılanı Yaradan’dan ötürü sevmekle hareket etmiştir. Bu hareketin başında da vakıf müesseseleri gelmektedir. 13 Mart 1975 tarihinde kurulan Türkiye Diyanet Vakfı, “İnsanların en hayırlısı, onlara en faydalı olandır” (Kudâî, Müsnedü’ş-şihâb, I, 365) hadisini kendine ilke edinmiştir. “Yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar” sloganı ile faaliyetlerini sürdüren Türkiye Diyanet Vakfı, dünyanın dört bir yanında faaliyetlerini sürdürmektedir.

“Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir” (Zilzâl, 99/7) ayetini kalplerine kazıyan halkımızın teveccühü ile hareket eden Türkiye Diyanet Vakfı’nın faaliyetleri, başta insani yardım olmak üzere pek çok alanda temayüz etmiştir. Sadece ülkemizde değil yeryüzünde açlık, kıtlık, yoksulluk ya da çeşitli mücbir sebeplerden dolayı yokluk içinde bulunan milyonlarca insana yardım etmek, vakfın en temel gayesidir.

İyiliğin yedi kıtada hâkim olması ancak iyilerin üstün gayreti ile mümkün olacaktır. Türkiye Diyanet Vakfı, ülkemizin tüm güzelliklerini dünyanın hizmetine sunmak amacıyla durmaksızın çalışmaktadır.

Kaynak: Diyanet Haber
Yorumlar (0)