banner268

banner250

Yahya Kemal ve şiir

banner265

BİR HADİS: Gerçekten gecede öyle bir an vardır ki Müslüman bir kimse o âna rastlar da Allah’tan dünya ve âhiret işlerine ait bir hayır isterse, o isteğini Allah kendisine verir. Bu, her gece (böyle)dir. (Müslim, Müsâfirîn, 166)

Diyanet Takvimi 01.11.2020, 00:00
Yahya Kemal ve şiir
© Diyanet Haber

Türk edebiyat tarihinin önemli isimlerinden biri olan Yahya Kemal Beyatlı, üslubu ve kelimeleri kullanışıyla unutulmayacak şairlerimizdendir. Hayatı boyunca evlenmeyen Beyatlı, hiçbir zaman kitap yayımlamamıştır. Yaşadığı dönemde çokça eleştirilmiş ve “esersiz şair” olarak nitelendirilmiştir. Ölümünden sonra şiir ve düz yazıları kitap hâline getirilmiştir. Yahya Kemal’in şiire bakışı hayli farklıdır. Ona göre şiir, dil mükemmeliyetiyle musikiye dayanır. Şiir alelâde cümlelerden değil nağmeden meydana gelir.

Bu yüzden gözle veya zihnî bir okumadan çok, sesle okunmaya muhtaçtır. Mısra bir nağme olmalıdır, bunun için de kelimelerin kulakla seçilmesi ve mısradaki yerlerinin bulunması gerekir. Bu düşünce, şairi kelime seçiminde ve mısra kompozisyonunda birçoklarında aşırı telakki edilmiş bir titizliğe sürüklemiştir. Gerek şiirlerinin gerekse nesirlerinin muhtevasında temel fikir, Türk milletini vücuda getiren kıymetlerin, vatan toprağında kan, ter ve göz yaşı ile yoğrulmuş olmasıdır. Bu bakımdan şiirleri çok defa estetikle, millî sanatımızla ve diğer millî değerlerimizle iç içe görünür.

Kaynak: Diyanet Haber
banner237
Yorumlar (0)