banner250

banner246

Tilavette İstanbul Tavrının Son Temsilcisi: Üsküdarlı Ali Efendi

GÜNÜN DUASI: “Ey mülkün gerçek sahibi olan Allah’ım! Mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden çekip alırsın. Dilediğini yüceltirsin, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Hiç kuşku yok sen her şeye kâdirsin.” (Âl-i İmrân, 3/26)

Diyanet Takvimi 19.07.2019, 02:00
Tilavette İstanbul Tavrının Son Temsilcisi: Üsküdarlı Ali Efendi
© Diyanet Haber

1885’te Üsküdar’da doğdu. Adı Ali Sadettin’dir. Hayatının büyük kısmı Üsküdar’da geçti, kültürlü bir ailede büyüdü. Hıfzını Hâfız Şükrü Efendi nezâretinde yaptı. Tashîh-i hurûf derslerini Üsküdarlı Hâfız Nazif Efendi’den tamamladı. Kırâat-i aşereyi İstanbul tarikiyle Hâfız Hasan Fehmi Efendi’den, Mısır tarikiyle Varnalızâde Reîsü’l- kurrâ Hâfız Ahmed Hamdi Efendi’den tamamlayarak icâzet aldı.

1908’de imam-hatipliğe tayin edildi. Ayrıca 1959’da İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nde Kur’ân-ı Kerîm hocası olarak görevlendirildi. Görevi 17 Mart 1971 tarihine kadar sürdü. Bayındırlı Mustafa Efendi’den sonra Reîsü’l-kurrâ oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın teklifi üzerine Kur’ân-ı Kerîm hatminin bantlara okunmasını tamamladı. 27 Ağustos 1976’da vefat etti. Çok zeki, zarif, hâfızası kuvvetli olan Üsküdarlı Ali Efendi’nin sesi yumuşak ve tınısı tatlı, nefesi uzun, hıfzı kuvvetliydi. Doyulmaz bir eda ve âhenk ile dinleyenleri büyülerdi. Bu özelliğiyle tilâvette İstanbul tavrının son temsilcilerindendir. II. Abdülhamid’den iltifat görmüştür.

SÖZÜN ÖZÜ

Öylesine bir hayat sürmelisiniz ki kafanızın içindeki her şeyi güvenle ortaya dökebilesiniz.

Tolstoy

Kaynak: Diyanet Haber
banner242
Yorumlar (0)