banner268

banner250

Teşrik tekbirleri

banner265

BİR HADİS: Allah her işi güzel yapmayı istemiştir. Bir hayvanı kestiğinizde de kesimini güzel yapın. (Biriniz hayvan keseceği zaman) bıçağını bilesin ve kestiği hayvanı rahatlatsın! (Müslim, Sayd, 57; Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10-11)

Diyanet Takvimi 30.07.2020, 00:15
Teşrik tekbirleri
© Diyanet Haber

Teşrik sözlükte “doğuya doğru gitmek; eti parçalayıp kayalar üzerine sererek güneşte kurutmak; yüksek sesle tekbir almak” anlamlarına gelir. Terim olarak ise zilhicce ayının muayyen günlerinde farz namazların ardından özel lafızlarla tekbir getirmeyi ifade eder.

Teşrik Tekbiri: “Allâhü ekber, Allâhü ekber, lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd.” “Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah’tan başka ilâh yoktur. O Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Hamd Allah’a mahsustur.”

Hz. Peygamber (s.a.s.)’in, Kurban bayramının arife günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar (ikindi namazı da dâhil), farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiği rivayet edilir. (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 315)

Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre belirtilen bu 23 vakitte, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir.

Kaynak: Diyanet Haber
banner237
Yorumlar (1)
Nevriye 1 yıl önce
Bu kadar sade ve anlaşılır anlattığınız için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun.