banner250

banner246

Sıla-i rahim Akrabayı gözetmek

İR HADİS: Faziletlerin en üstünü, seninle akrabalık bağlarını kesenle ilişkini sürdürmen, sana vermeyene vermen, sana kötü söz söyleyeni bağışlamandır. (İbn Hanbel, III, 439)

Diyanet Takvimi 25.05.2020, 00:00
Sıla-i rahim Akrabayı gözetmek
© Diyanet Haber

İslam, Müslüman bireyi en yakınındakilerden başlayarak çevresindeki insanlara karşı sorumlu tutmuştur. Bu sorumluluğu yerine getirmek ve hak sahibi olanları gözetmek sıla-i rahim kavramı ile ifade edilmiştir. Sıla-i rahim; akrabalara iyilik etmek, imkân ölçüsünde sıkıntılarına kol-kanat germek, ihtiyacı olanlara tasadduk etmek, hasta olanları ziyaret etmek, davetlerine icabet etmek, sevinç ve üzüntülerini paylaşmak ve akrabalar arası ilişkileri güçlendirecek her türlü çabayı göstermektir. Bu şekilde akrabaları ile ilişkiyi sürdüren kişiyi insanların sevgisi, Allah’ın rızası ve mükâfatı bekler.

Hz. Peygamber (s.a.s.) sıla-i rahim yapan kimseyi, rızkının bereketleneceği ve ömrünün uzayacağı ile müjdelemiştir. (Müslim, Birr, 20) Sıla-i rahmi imanla ilişkilendirerek Allah’a ve ahiret gününe inananların; misafire ikram etmesini, sıla-i rahim yapmasını ve güzel söz söylemesini istemiştir. (Buhârî, Edeb, 85) Akraba ile ilişkileri devam ettirmenin sadece ilişki kuranla bu ilişkiyi sürdürmek değil; gelmeyene gitmek, vermeyene vermek, hatta kötülük yapana bile iyilik yapmak suretiyle hasıl olacağını ifade etmiştir. (Buhârî, Edeb, 15; Hâkim, Müstedrek, VII, 2602)

Kaynak: Diyanet Haber
banner242
Yorumlar (0)