banner250

banner246

Şeytan Taşlama nedir?

GÜNÜN DUASI: “Ey Rabbimiz! Bizi ve imanda bizden önce olan din kardeşlerimizi mağfiret eyle ve kalbimizde mü’minler için kin ve haset bırakma. Ey Rabbimiz! Sen çok şefkat ve çok merhamet sahibisin.” (Haşr, 59/10)

Diyanet Takvimi 13.08.2019, 02:00
Şeytan Taşlama nedir?
© Diyanet Haber

Hac ibadetinin vaciplerinden olan “Şeytan Taşlama”, Hz. İbrahim’in şeytanı kovmak amacıyla ona taş fırlatmasını sembolize eder. “Hacca ilişkin görevlerinizi benden öğreniniz!” (Nesâî, Menâsik, 220) buyuran Allah Resûlü de, bu görevi bizzat yapmış ve bizlere öğretmiştir. Hacı, şeytan taşlarken, hem Hz. İbrahim’in, hem de Hz. Peygamber’in sünnetini yerine getirir.

Şeytan taşlama, ömür boyunca şeytana karşı verilen mücadeleyi de sembolize eder. Hacı her bir taşı, aslında nefsine, şehvetine, içindeki kötülüklere ve şeytana karşı fırlatır. Kulluğunun önünde engel olan her ne var ise aslında onu taşlar: gurur, kibir, mal, mülk, makam, mevki, rütbe, şan, şöhret, benlik, gençlik, güzellik...

Hacı, bu vecibeyi yerine getirdikten sonra artık şeytana karşı sürekli teyakkuz hâlinde olmalı, onunla mücadele etmelidir. Öteden beri namazlarında ve günlük hayatında tekrarladığı “Taşlanmış şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım!” anlamındaki “Eûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-racîm” sözünü sadece diliyle değil, bütün azaları ile yerine getirmelidir.

SÖZÜN ÖZÜ

Her şey belirsiz, sisler içinde ve geçicidir; sadece fazilet açık seçiktir ve hiçbir güç onu yok edemez.

Marcus Tullius Cicero

Yurdu için ölmeye hazır bir millet yaşayabilir ancak.

Cengiz Dağcı

Kaynak: Diyanet Haber
Yorumlar (1)
Tahmina genç 8 ay önce
Güzel bir anlatımdı teşekkür ederim