banner250

banner246

Sadaka taşları

BİR AYET: Allah sizi kasıtsız yeminlerinizden sorumlu tutmaz. Lâkin kasıtlı yaptığınız yeminlerinizden dolayı sizi sorumlu tutar. Allah gafûrdur, halîmdir. (Bakara, 2/225)

Diyanet Takvimi 18.08.2020, 00:00
Sadaka taşları
© Diyanet Haber

Atalarımız dinimizce teşvik edilen hayır ve hasenatı farklı âdetler hâlinde yapagelmişlerdir. Bunlardan biri de, çok azı günümüze kadar ulaşan “sadaka taşları”dır. Cami, hamam, dergâh, hastane, türbe, mezarlıklar ve sokakların kuytu köşelerinde bulunan, dikdörtgen veya silindir şeklinde, yaklaşık 150 cm. yüksekliğindeki üstü oyuk taşlardır. Bu taşlar çocukların ulaşamayacağı yükseklikte yapılmıştır. Amaç; ihtiyaç sahibi olup bunu dile getiremeyen kimselere yardım etmektir. Bu taşlar sayesinde yardım alan da yardım yapan da birbirini bilmemektedir. Bu sadaka taşlarına genelde madeni paralar bırakılır, kıyafet ve yiyecek konduğu da olurdu. Kimsesiz ve yoksul kişiler dikili sadaka taşlarından ihtiyaçları olan kadarını alır, geriye kalana dokunmazlardı. Bu uygulamanın örneği İstanbul Eyüp’teki mezarlıkla Şehzade Camii avlusunda görülebilir. İhtiyaç sahiplerini incitmeden yapılan bu yardım şekli ile ecdadımız, yarım hurma ile de olsa sadaka vermeyi öğütleyen Peygamberimizin tavsiyelerini yerine getirmeye çalışmıştır.

Kaynak: Diyanet Haber
Yorumlar (0)