Ötanazi caiz midir?

BİR HADİS: Yüce Allah şöyle buyurdu: “Senin ümmetine beş vakit namazı farz kıldım ve onları, vaktinde ve hakkını vererek kılanları cennete koyacağımı kendi katımda vaad ettim. Namazları düzenli kılmayanlar için ise katımda böyle bir vaad yoktur. (Ebû Dâvûd, Salât, 9)

Diyanet Takvim 16.03.2020, 00:00
Ötanazi caiz midir?
© Diyanet Haber
banner197

Dinimize göre, kişinin kendi canına kıyması haramdır. Tıbbî verilere göre yaşama ümidi kalmamış veya şiddetli acılar hisseden bir insanın, hayatına bir başkası eliyle son verdirmesi demek olan ötanazi, talepte bulunan kişi açısından intihar, bunu uygulayan açısından cinayettir.

Kur’an’da, “Ey iman edenler!... Kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Kim düşmanlık ve haksızlık ile bunu (haram yemeyi veya öldürmeyi) yaparsa (bilsin ki) onu ateşe atacağız; bu ise Allah’a çok kolaydır” (Nisâ, 4/29-30), “…Allah’ın haram kıldığı cana haksız yere kıymayın. Allah, bunları size düşünesiniz diye söylemektedir” (En’âm, 6/151) buyurulur. Peygamberimiz acı ve sıkıntılardan dolayı ölümün temenni edilmemesini istemiştir (Buhârî, Merdâ, 19). Bu deliller de gösteriyor ki, Allah’ın emanet ettiği cana haklı bir gerekçe olmadan kıymak asla caiz değildir. Çünkü bu hem Allah’ın koyduğu sınırları çiğnemek hem de O’nun takdirine karşı isyan anlamına gelir (Tahtâvî, Hâşiye, 602).

Çekilen dertler ve acılar, müminin günahlarına keffarettir. Bugün yaşamından ümit kesilen hasta için hızla gelişen tıpta yeni bir tedavi imkânının bulunması ihtimal dışı değildir.

Kaynak: Diyanet Haber
Yorumlar (0)